Farlig lidenskap på jobben

Lidenskap for jobben er bra, men ikke alltid. For noen er lidenskapen egentlig en tvangsmessig jakt på sosial status. Det er usunt, for den enkelte og for organisasjonen.

Konflikt jobb/familie: Høye nivåer av tvangsmessig lidenskap henger gjerne sammen med utbrenthet, jobbstress, konflikter mellom jobb og familie. (Foto: Microstock)

Mange organisasjoner ønsker seg medarbeidere og ledere som har et lidenskapelig forhold til jobben sin. Lidenskap knyttes gjerne til både velvære og gode arbeidsprestasjoner.

– Lidenskap er viktig for organisasjoner. Det er noe vi trenger og ønsker oss hos medarbeiderne, men ikke for enhver pris, mener doktorgradsstudent Ide Katrine Birkeland ved Handelshøyskolen BI.

Ifølge Birkeland er ikke all arbeidslidenskap av det gode. – Det er viktig å kartlegge hva som er årsakene til lidenskapen.

Harmonisk og tvangsmessig lidenskap

Birkeland undersøker hvilken rolle lidenskap spiller for velvære og prestasjoner på arbeidsplassen.

Hun skiller mellom to hovedtyper av arbeidslidenskap:

Harmonisk lidenskap: Jobben er morsom og viktig, men ikke altoverskyggende. Lidenskapen for jobben er under kontroll. Høye nivåer av harmonisk lidenskap henger sammen med arbeidsprestasjon, velvære, kreativitet, flyt og forpliktende engasjement for organisasjonen.

Tvangsmessig lidenskap: Jobben tar en uforholdsmessig stor del av livet. Denne formen for lidenskap vokser frem når jobben er knyttet opp til andre behov, som for eksempel sosial status eller selvfølelse. Dette er personer som definerer seg gjennom hva man gjør, ikke hvem man er. Høye nivåer av tvangsmessig lidenskap henger gjerne sammen med utbrenthet, jobbstress og konflikter mellom jobb og familie.

Tvangsmessig lidenskap for jobben er ikke bare negativt for den som lider av det. Det får også konsekvenser for omgivelsene. Det har tidligere vært gjort studier av tvangsmessig lidenskap innen idrett og blant gamblere. Birkelands studie er en av de første som er gjort i Norge på tvangsmessig lidenskap på arbeidsplassen.

Fulgte 1200 i ett år

Birkeland har i sin studie fulgt 1200 medlemmer av en fagforening gjennom nesten et helt år. Medlemmene har høyere utdanning og jobber både i privat næringsliv og i offentlige sektor.

Tre ganger i løpet av dette året svarte deltakerne på spørsmål om arbeidslidenskap, velvære, atferd og hvordan de ser på omgivelsene på arbeidsplassen.

Undersøkelsen viser at mer enn fire av ti av deltakerne har høy grad av harmonisk lidenskap for jobben sin. Birkeland finner at harmonisk lidenskap virker positivt inn på velværet på arbeidsplassen. 

Skade på arbeidsplassen

Føler du deg stressa eller møter veggen, er det mulig at du har et tvangsmessig lidenskapelig forhold til jobben. (Foto: Microstock)

Omtrent 15 prosent oppnår en høyere score enn gjennomsnittet for tvangsmessig lidenskap. Mellom 2,5 og tre prosent av deltakerne er sterkt preget av tvangsmessig lidenskap. Det er flere menn enn kvinner som har et slikt forhold til jobben.

Selv om de ikke er veldig mange, kan personer med høy grad av tvangsmessig lidenskap likevel gjøre stor skade på arbeidsplassen.

– Tvangsmessig lidenskap for jobben kan gi uhøflig oppførsel. Medarbeidere med høy grad av tvangsmessig lidenskap oppfører seg mer nedlatende og respektløst overfor kolleger. De går rundt med skylapper og spisse albuer, kommenterer organisasjonsforskeren.

Hjelp fra støttende kolleger

Det er rett og slett ikke spesielt godt å jobbe sammen med folk som har tvangsmessig lidenskap for jobben sin.

Birkeland ønsket derfor å undersøke om ledere og organisasjoner kan gjøre noe for å dempe de negative konsekvensene. Det var særlig to ting hun så på: Støtte fra kolleger og ledere og betydningen av å ha et mestringsklima på arbeidsplassen.

I et mestringsklima kjennetegnes suksess ved stor innsats, selvutvikling, læring, oppgavemestring og samarbeid med kolleger. Alle ansatte får muligheten til å utvikle sitt potensial, uten konstant sammenligning med kolleger.

Dette står i motsetning til et prestasjonsklima der suksess nettopp handler om sammenligning med andre. Prestasjonsklima motiverer til rivalisering og interne konkurranser. De beste og mest talentfulle står i fokus og fremheves stadig.

– Både mestringsklima og støtte fra ledere og kolleger har vist seg å ha positive effekter på velvære og arbeidsprestasjoner, fremholder Birkeland.

Støttende kolleger kan hjelpe

Studien viser at kolleger som viser omtanke for personer med tvangsmessig lidenskap, kan bremse en utvikling av utbrenthet. Dessverre ser det ikke ut til å ha noen effekt på symptomene for utbrenthet.

Birkeland hadde håpet at et mestringsklima ville bidra til at medarbeidere med tvangsmessig lidenskap skulle opptre mindre uhøflig mot sine kolleger. Men det er det motsatte som skjer.

Medarbeidere med høy grad av tvangsmessig lidenskap blir enda mer uhøflige og ubehøvlede mot sine kolleger i et mestringsklima. De får ikke skinne like mye i en organisasjon som vektlegger samarbeid høyere enn konkurranse mellom medarbeidere.

Råd til ledere

Ifølge Ide Katrine Birkeland er det ingenting som tyder på at det er bra å ha en tvangsmessig lidenskap for jobben. Det er fryktelig slitsomt for den det gjelder, og skadelig for resten av organisasjonen.

Birkeland gir fem praktiske råd til organisasjoner som ønsker seg medarbeidere med lidenskap for jobben.

  • Gjør deg kjent med forskjellen mellom harmonisk og tvangsmessig arbeidslidenskap.
  • Ansatte med harmonisk lidenskap for jobben er bra for velvære på arbeidsplassen.
  • Vær opptatt av å sile ut kandidater med tvangsmessig lidenskap når du skal ansette ledere og medarbeidere.
  • Bruk intervjuet til å kartlegge årsakene til kandidatens arbeidslidenskap. Har han eller hun et liv utenfor jobben? Hvordan forklarer vedkommende sin store lidenskap for jobben?
  • Oppmuntre ledere og kolleger til å vise omtanke og støtter hverandre på arbeidsplassen.

Referanse:

Ide Katrine Birkeland: Fire Walk with Me - Exploring the role of passion in wellbeing and performance at work. Series of Dissertation 8/2014, BI Norwegian Business School.

Powered by Labrador CMS