Malaria kompliserer mineskader

Malaria kan forverre sykdomsforløpet til mineskadde mennesker. Forsøk på å hindre utbrudd av malaria hos disse pasientene ved å sette i gang tidlig behandling, hadde ikke forventet effekt.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Malaria er et av verdens største helseproblemer. Hvert år blir 300 millioner mennesker akutt syke, og av disse dør cirka én million.

Rundt 40 prosent av verdens befolkning er truet av malaria, og de fleste av disse bor i de fattigste landene.

Det er også i disse landene at forekomsten av landmineskader og andre krigsrelaterte skader er høyest.

Malaria forårsakes av Plasmodium-parasitten. Det er fire ulike typer av denne som kan smitte mennesker.

Av disse fire er Plasmodium falciparum den farligste, og de som smittes, kan bli alvorlig syke med risiko for død.

Skader svekker oppnådd immunitet

Mennesker som bor i områder der denne parasitten er utbredt, vil etter hvert opparbeide immunitet mot malaria. De blir smittet, men utvikler ikke sykdommen.

Dersom de utsettes for alvorlige skader som krever kirurgisk behandling, vil imidlertid immunsystemet deres svekkes slik at de får malaria i tillegg til skaden.

Tove Heger ved Norges veterinærhøgskole har studert skadepasienter i Nordvest-Kambodsja, hovedsakelig bønder som er skadet av landminer.

Malaria viste seg å være et stort problem for disse pasientene, og nesten en tredjedel av dem utviklet sykdommen.

– Risikoen for å dø var ikke større for de som ble syke av malaria i tillegg til den primære skaden, sier Heger.

– Men sykdommen ga tilleggsbelastninger i form av andre infeksjonen, som oftest sårinfeksjoner, som i sin tur krevde lengre behandling og lengre rekonvalesens.

Lengre rekonvalesens gir økt fattigdom

De fleste av skadepasientene er fattige bønder som er særlig sårbare for økt økonomisk belastning i form av frafall av arbeidsinntekt over lengre tid.

Malariamygg.

Derfor ble skadepasienetene screenet for P. falciparum-smitte så snart som mulig etter skaden. De som fikk påvist smitten, fikk behandling mot malaria straks for å hindre sykdommen i å bryte ut.

– Denne forebyggende behandlingen viste seg imidlertid å være lite vellykket da en stor del av skadepasientene likevel utviklet malaria, sier Heger.

Bakgrunn:

Cand.med. Tove Heger disputerte 11. mars 2011 for doktorgraden ved Norges veterinærhøgskole med avhandlingen ”Malaria in trauma. Studies of post-traumatic malaria falciparum in Cambodia.”

Arbeidet er utført i samarbeid med Tromsø mineskadesenter på landsbygda i grenseområdene mellom Kambodsja og Thailand.
 

Powered by Labrador CMS