Etter en lang dag på jobben kan det være fristende å slappe av i sofaen. Istedet bør du unne deg en 20 minutters spasertur, ifølge forskerne. (Foto: Scanpix, Gustav Lorentzon)

Å sitte stille er mye farligere enn å være overvektig

Stillesitting er mye farligere enn noen ekstra kilo, viser tidenes mest omfattende studie av europeeres helse. Heldigvis er det lite som skal til for å redusere risikoen.

Om studien

European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) er en av verdens mest omfattende kohortstudier. Totalt 521 000 personer fra 10 europeiske land er blitt fulgt i nesten 15 år. EPIC ble utformet for å undersøke sammenhengene mellom diett, kosthold, livsstil og miljøfaktorer – og forekomsten av kreft og andre, kroniske sykdommer. Se www.epic.iarc.fr for mer informasjon.
I artikkelen som Ekelund og hans kollegaer nå publiserer har de tatt ut 187 000 deltakere fra studien, blant annet de som rapporterte ulike sykdommer samt de man ikke hadde data på når det gjaldt vekt, høyde og fysisk aktivitet. 

- Vi visste at fysisk inaktivitet er en betydelig risikofaktor, men vi ble overrasket da vi fant ut at hele 676 000 europeere hvert år dør som følge av fysisk inaktivitet, sier professor Ulf Ekelund ved Norges idrettshøgskole.

Resultatene fra den mest omfattende helseundersøkelsen i Europa noen sinne viser at dobbelt så mange dør av inaktivitet som av fedme. 

- Vi ser fedme og slanking hvor enn vi snur oss. Trening er også mye omtalt mens fysisk inaktivitet ikke ofres mye oppmerksomhet, sier Ulf Eklund ved Norges idrettshøgskole, som ønsker at denne trenden snur. (Foto: Andreas B. Johansen, NiH)

Gjennom 12 år har forskerne fulgt 334 161 kvinner og menn i ti europeiske land. De har målt høyde, vekt og livvidde, mens deltakerne selv registrerte fysisk aktivitetsnivå. 

Inaktivitet har i lang tid vært assosiert med økt risiko for hjertesykdom, kreft og tidlig død. Nå viser det seg at inaktivitet faktisk forkorter livet for langt flere enn det overvekt gjør. 

20 minutter gjør stor forskjell

Deltakerne i studien ble delt i fire grupper etter aktivitetsnivå. De som ble karakterisert helt inaktive hadde stillesittende jobb og oppga ingen fysisk aktivitet på fritiden. Nesten en fjerdedel av deltakerne i studien havnet i denne gruppen.

Forskerne fant størst forskjell mellom den inaktive og den moderat aktive gruppen. En liten endring i aktivitetsnivået hadde altså stor effekt.

– Budskapet er enkelt. Selv en liten andel fysisk aktivitet hver dag kan ha betydelige helsefordeler for inaktive personer. Bare 20 minutter moderat fysisk aktivitet om dagen reduserer faktisk risikoen for tidlig død med mellom 16 og 30 prosent, uavhengig av om man er overvektig eller ikke, forteller Ekelund.

Med tidlig død mener forskerne den reduserte levetiden man får som følge av for eksempel overvekt, røyking eller inaktivitet.

De små endringene i livet

Moderat fysisk aktivitet tilsvarer rask gange, cirka fem kilometer i timen. Ekelund mener dette er overkommelig for de aller fleste:

– Det handler om å gjøre små endringer i sitt liv. For eksempel gå til jobben, eller kanskje bare gå til bussen. Man kan til og med dele opp aktiviteten i for eksempel ti minutters gange om morgenen og ti minutter på ettermiddagen, og oppnå samme effekt, sier professoren.

Selv om forskerne fant at 20 minutter hver dag gjør en stor forskjell, anbefaler de mer fysisk aktivitet enn dette.

Det er ikke mye som skal til for å redusere risikoen ved et stillesittende liv. Du kan for eksempel starte med å gå til bussen eller gjøre som disse karene, sykle til jobb. - Det er mye viktigere å komme seg fra et inaktivt liv til et moderat altivt liv enn å komme i gang med hardere trening som du kanskje ikke klarer å opprettholde over tid, sier Ulf Ekelund, som har ledet den europeiske helseundersøkelsen. (Foto: Scanpix, Berit Roald)

– Mosjon har mange beviste helsegevinster og burde være en viktig del av våre dagligliv. Men det er mye viktigere å komme seg fra et fullstendig inaktivt liv til et moderat aktivt liv enn å komme i gang med hardere trening som du kanskje ikke klarer å opprettholde over tid, sier Ekelund.

- Samfunnet for opptatt av fedme

Befolkningen som helhet går stadig opp i vekt, til tross for både folkehelsetiltak og opplysningsarbeid. Ekelund mener at å rette søkelyset mot inaktivitet kan ha større gevinst for folkehelsen.

– Vi skal selvsagt fortsette arbeide for å redusere overvekt og fedme i befolkningen, men å hjelpe folk å gå ned i vekt kan være en stor utfordring. Folkehelsekampanjer som oppfordrer til litt mer fysisk aktivitet kan være mer vellykket fordi dette målet er trolig enklere å oppnå og opprettholde, mener han.

Professoren mener samfunnet er orientert om fedme og overvekt i for stor grad. Store forskningsmidler bevilges til prosjekter som handler om overvekt, og mediene renner over av slankestoff.

– Vi ser fedme og slanking hvor enn vi snur oss, både i tradisjonelle og sosiale medier. Trening er også mye omtalt, mens fysisk inaktivitet ikke ofres mye oppmerksomhet. Det er betenkelig når vi ser hvor alvorlige konsekvenser inaktivitet faktisk har, sier Ekelund.

Referanse:

Ulf Ekelund, m.fl. Activity and all-cause mortality across levels of overall and abdominal adiposity in European men and women: the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition Study (EPIC). American Journal of Clinical Nutrition; 14 Jan 2015

Powered by Labrador CMS