Samspill gir læring hos premature

Tidlig samspill med foreldrene har stor betydning både for premature barns temperament og evne til å kommunisere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Tiltak som blir gjennomført svært tidlig i de premature barnas liv kan bidra til å endre både barnets og foreldrenes atferd, som er fordelaktig for barnets videre sosiale utvikling, sier psykolog Kåre S. Olafsen.

Dette kommer fram i en undersøkelse blant mødre som deltok på et foreldreveiledningsprogram ved nyfødt-intensiv avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Dessuten klarte disse mødrene å observere avvik i sine premature barns temperament ved seks måneders alder, i mye større grad enn mødre som ikke deltok i programmet.

Sensitiv til barnas signaler

Hovedmålsetningene med veiledningsprogrammet er at foreldrene skal trives med spedbarna og bli mer sensitive til barnas signaler. Samt respondere til barnas signaler omgående, effektivt og passende, slik at barnets atferdsmessige organisering opprettholdes.

Programmet skal også engasjere foreldrene i et gjensidig tilfredsstillende samspill med barna og introdusere ny stimulering slik at dette er tilpasset barnets utviklingsnivå.

Foreldreveiledningsprogrammet er kalt “Mother-Infant Transaction Program” (MITP), og er utviklet i USA.

Kjønnsforskjeller

Avhandlingen fra Kåre S. Olafsen finner at godt samspill med foreldrene fremmer læring hos de barna som er født for tidlig.

Tiltaket bidro også til at tolv måneder gamle premature barn fikk betydelig forbedret sosial kommunikasjon sammenlignet med de som ikke fikk opplæringen.

Det viste seg også at det var kjønnsforskjeller. Tolv måneder gamle jenter som var født for tidlig og til termin hadde mye bedre sosial kommunikasjon enn guttene.

Barnas temperament, kognitive evner og medisinsk risiko hadde også betydning for den sosiale kommunikasjonen ved tolv måneders alder.

- Funnet om at jentene uavhengig av fødselsvekt hadde mye bedre sosial kommunikasjon enn guttene ved et år er heller ikke vist tidligere, avslutter Olafsen.

Hjemmebesøk

Programmet, MITP, ble gitt til foreldre i løpet av de syv siste dagene før utskriving fra nyfødt-intensiv. I tillegg fikk foreldrene fire hjemmebesøk i løpet av de tre første månedene.

Undersøkelsen omfatter samtlige barn med fødselsvekt under 2000 gram, født i Finnmark og Troms i perioden 1999 til 2002 (140 barn), samt 75 fullterminbarn som ble født i samme periode.

Bakgrunn:

Funnene kommer fram i doktoravhandlingen til psykolog Kåre S. Olafsen, “Precursors of regulatory competence in term and preterm infants: The influence of a sensitizing intervention on temperament and social communication during the first year of life” (“Betydningen av tidlig optimalisert samspill for premature barns utvikling”).

Olafsen er psykolog ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, region nord (RBUP Nord) ved Universitetet i Tromsø (UIT) og disputerte for graden doctor philos.

Powered by Labrador CMS