Noen torsk er modigere enn andre – og det er viktig at vi ikke «fisker ut» personlighetstrekk fra bestanden. (Foto: Øystein Paulsen / Havforskningsinstituttet)
Noen torsk er modigere enn andre – og det er viktig at vi ikke «fisker ut» personlighetstrekk fra bestanden. (Foto: Øystein Paulsen / Havforskningsinstituttet)

Noen torsk er tøffere enn andre

Fisk har også personlighet. Modig torsk la ut på tur, selv om vannet ble varmere. De mer forsiktige typene holdt seg hjemme.

Torsken trives best i kaldt vann. Når fjordene på Sørlandet blir varmere om sommeren, søker torsken gjerne ned mot dypet, der vannet er kjøligere.

Men noen torsk trosser temperaturstigningen.

Ny forskning viser at noen fisk rett og slett er modigere enn de andre.

Testet personligheten til torsk

Gjennom flere ulike psykologiske tester klarte forskerne å avdekke hvilken adferdstype, eller personlighet, de ulike fiskene i forsøket hadde.

Noen var modige og utforskende, andre var mer forsiktige og tilbakeholdne.

Dette fant forskerne ut med å først teste fisken i akvarium – før de slapp den fri i fjorden, utstyrt med akustiske sendere, for å se om personlighetene stemte også i det fri.

– I akvarium ble fiskene blant annet utsatt for speiltesten, som måler hvordan et dyr forholder seg til et speil, og novel object-testen som måler i hvilken grad et dyr er skeptisk til en ukjent ting, og hvor raskt den svømmer bort og utforsker den, sier forsker Even Moland.

Torsk takler miljøforandringer ulikt

Når torsken så ble sluppet tilbake i fjorden, viste det seg at forskerne hadde truffet på personlighetene: Fiskene hadde samme adferd i sjøen, som i akvarieforsøkene.

De modigste svømte på samme måte, selv om overflatevannet ble varmere. De mer forsiktige typene holdt seg dypere og krympet inn hjemmeområdet sitt.

– Dette viser at personlighet har noe å si for hvordan individer reagerer på miljøforandringer, også hos fisk, sier tidligere forsker David Villegas-Rios ved Havforskningsinstituttet, som ledet forsøkene.

Kan fiskeriene indirekte «avle» frem visse typer fisk?

Dersom personlighet er knyttet til gener, kan de arves. Spørsmålet er om fiskeriene tar opp flest av fisk med en type personlighet, mens andre typer slipper unna.

– Da driver fiskeriene indirekte avl, der vi til slutt kanskje bare har «feigere fisk» igjen, sier Moland. Og det kan få konsekvenser.

– Mer forsiktige fisk vokser gjerne saktere og har mindre hell på gyteplassen. En bestand bestående av feig fisk kan rett og slett være mindre produktiv, forklarer forskeren.

– Denne forskningen viser at vi bør forvalte bestander på en slik måte at vi ikke fisker ut gunstige personlighetstrekk.

Referanse:

David Villegas‐Ríos Personalities influence spatial responses to environmental fluctuations in wild fish. Journal of Animal Respons. Juni 2018. DOI: 10.1111/1365‐2656.12872. Sammendrag.

------

Prosjektet har vært i samarbeid med Universitetet i Agder og Universitetet i Quebec, Canada

Powered by Labrador CMS