Det kan være vanskelig å forholde seg både til medarbeidere og til sjefer lenger oppe i etasjene – samtidig. Mellomledere trenger også støtte fra sjefen sin, viser ny undersøkelse. (Foto: Colourbox) (Foto: Colourbox)

Mellomledere trenger også støtte fra sjefen

Ledere som føler at sjefen bryr seg og støtter dem, gjør en bedre jobb. De er også flinkere til å støtte sine egne medarbeidere.

Vi vet mye mindre om hva som får mellomlederne til å gjøre en god jobb enn hva vi vet om medarbeiderne deres.

Næringslivsforskere har forsket mye på toppledere og medarbeidere, der de viser at medarbeidere som føler at de får god støtte fra de nærmeste sjefene sine gjør en bedre jobb, trives bedre og er lojale mot sjefen. Men forskerne har ikke sett så mye på de mange lederne som opererer mellom toppledelsen og de ansatte.

Nå har de funnet ut at dette forholdet også gjelder for mellomledere: De som føler at de får støtte fra sjefene sine, presterer bedre enn de som opplever at sjefen ikke bryr seg like mye.

Mellomledere under lupen

Ole I. Iversen er forsker ved Handelshøyskolen BI. Han har sammen med partner Rune Rimol i konsulentfirmaet Assessit gjort en studie blant nærmere 400 ledere som ennå ikke har fylt 40 år.

Lederne har det til felles at sjefene deres mener de gjør en veldig god innsats i jobben sin. De har sittet i den aktuelle lederposisjonen i minimum tolv måneder.

Studien ble gjennomført over fem år fra 2009 til 2014. For hvert av de fem årene undersøkte forskerne nærmere 80 mellomledere fra tre ulike kilder: Egen vurdering, sjefens vurdering og medarbeidernes vurdering.

Presterer bedre

Det at lederne opplever støtte fra sjefene sine forklarer rundt fire prosent av forskjellene i prestasjoner fra lederne som inngår i undersøkelsen.

– Denne forskjellen kan over tid utgjøre en vesentlig forbedring av organisasjonens resultater, sier Iversen, forsker og førsteamanuensis ved BI.

Han antar at forskjellene hadde vært enda større om studien hadde undersøkt en mer variert gruppe ledere, og ikke bare de som presterer bra.

Førsteamanuensis II Ole I. Iversen ved Handelshøyskolen BI. (Foto: Torbjørn Brovold/BI)


Smitter over på ansatte

Mellomledere som opplever at sjefen gir støtte, presterer ikke bare bedre enn kolleger som ikke opplever at sjefen bryr seg i samme grad. Hun ser også ut til å være mer opptatt av å bry seg om og støtte opp om medarbeiderne hun leder.

Studien viser også at ledere som er gode til å støtte sine medarbeidere, blir belønnet med medarbeidere som setter større pris på sjefen sin.

Les også: Kan du være den fødte leder?

Samtalen som er viktig

Både ledere og medarbeidere presterer altså bedre om de føler at de får støtte fra sjefen sin. Hva kan så sjefen gjøre for å gi den nødvendige støtten?

Forskerne nevner spesielt samtalen som det viktigste verktøyet lederen har for å få medarbeiderne til å føle at sjefen bryr seg. I stedet for en rituell medarbeidersamtale som ikke alltid har noen verdi, foreslår Iversen og Rimol at lederen gjennomfører regelmessige samtaler, for eksempel hver fjerde til sjette uke med medarbeiderne sine.

Skal samtalene være effektive, må de ifølge forskerne kjennetegnes av tre faktorer:

  • Genuin nysgjerrighet fra lederen. Lederen bør først og fremst være nysgjerrig på medarbeiderens tanker og meninger og gi flere spørsmål enn svar.
  • Gjøre medarbeideren ansvarlig. Medarbeideren får ansvar for sin egen utvikling og prestasjon og samtidig frihet til å bruke sin kompetanse.
  • Støtte. Lederen må vise at han/hun bryr seg, er genuint interessert og er der for å støtte medarbeideren ved behov.

Referanse:

Iversen Ole, I og Rune Rimol: The importance of supervisor support for managerial performance. Poster presentert på the 17th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, Oslo, 20. – 23. mai 2015.

Powered by Labrador CMS