Redningsaksjoner i Arktis må ofte skje med helikopter på grunn av vanskelig framkommelighet og store avstander. Det er ressurskrevende og kan være teknisk utfordrende. Bildet er fra en redningsøvelse. (Foto: Stefan Claes/UNIS)

Skal gjøre det tryggere å ferdes i Arktis

Befolkningen på Svalbard har førstehåndserfaring med ekstreme hendelser som snø- og jordskred eller isbjørnangrep. Derfor etableres det nå et senter for arktisk sikkerhet.

En marinbiolog faller over bord når hun er ute på forskningstokt i arktiske farvann, og kjenner det iskalde vannet trenge seg inn til huden. Dyvåte klær tynger henne ned – hun snapper etter pusten og prøver å holde seg flytende.

Heldigvis har hun kolleger som hjelper henne opp i båten igjen, men kulda er bitende, faren for forfrysning og nedkjøling er stor.

Arktis er et område som er både risikofylt og sårbart på en gang. For å ferdes trygt er det viktig å vite om de spesielle sikkerhetsutfordringene i disse strøkene.

Det nye Arctic Safety Centre skal etableres ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Senteret, som åpner i 2019, skal utdanne eksperter i arktisk sikkerhet.

Et levende laboratorium

Senteret støttes av Utenriksdepartementet, og flere universiteter og forskningsinstitutter bidrar til etableringen. Forsker Eirik Albrechtsen ved NTNU leder en av gruppene som skal utvikle masterkursene. Han er opptatt av å bruke fagene på tvers av hverandre i sikkerhetsarbeidet i Arktis.

– Er du langt inne i isødet på ekspedisjon, må du regne med å vente lenge før noen kommer. Og en redningsaksjon er ressurskrevende. En annen side er å sikre hele samfunn mot risiko, som for eksempel ved ras. Vi ser også at oljenæringen ønsker seg lenger nord – det fører til nye utfordringer.

– En utdanning i arktisk sikkerhet må ta hensyn til både personsikkerhet, samfunnssikkerhet og industriell sikkerhet, sier Albrechtsen.

Det er ikke tilfeldig at det nye senteret nå blir etablert på Svalbard. Ann Christin Auestad er prosjektleder for senteretableringen. Han karakteriserer Svalbard som et levende laboratorium, med unik tilgang til informasjon og kompetanse.

Flom og evakuering

Interessen for Arktis er økende. Issmeltingen gjør at det nå er mulig å komme til områder i nord som tidligere var utilgjengelige. På Svalbard finnes mennesker med en særegen kunnskap og erfaring med sikkerhet i Arktis.

Stasjoner med vitenskapelige måleverktøy for vær, vind, bølger og skred gir tilgang til mengder av data. Befolkningen har også førstehåndserfaring med ekstreme hendelser som snø- og jordskred eller isbjørnangrep.

Ekstra nødvendig er sikkerhetsaspektet når vi ser at klimaendringene fører til nye og ukjente problemer. I november opplevde Svalbard uvanlige og ekstreme regnmengder, som førte til jordskred og evakuering i deler av Longyearbyen. I desember ble folk i Nybyen i Longyearbyen evakuert på grunn av rasfare, ikke langt fra området to personer omkom i snøras i 2015.

– Disse erfaringene skal vi dra nytte av i det nye senteret. Det gjør at vi kan ta gode beslutninger i sikkerhetsarbeidet, sier Auestad.

Mørketida i Arktis byr på utfordringer og krever ekstra hensyn til sikkerhetsarbeid. (Foto: Stefan Claes/UNIS)

Arctic Safety Centre skal bidra til bærekraftig og trygg aktivitet i Arktis ved å koordinere det vi vet om arktisk sikkerhet og gjøre bruk av vitenskapelige observasjoner, beste praksis og etablerte sikkerhetsteorier.

– Spesialisering innen arktisk sikkerhet på masternivå blir drivkraften i senteret, men vi skal også tilby tilleggsaktiviteter og kurs, med vekt på sikkerhet på feltstasjonen, sier Auestad.

Senteret håper å være bidragsyter til at også lokalsamfunnet på Svalbard bli mer sikkert.

Vil gjøre Longyearbyen tryggere

Senteret ønsker å gi tilbake til lokalsamfunnet og gjøre Longyearbyen til et sikrere samfunn. Det skal skje gjennom økt samarbeid med lokale myndigheter og kursing av lokalbefolkningen.

I dag er ikke Svalbard lenger bare et kullgruvesamfunn, men et sammensatt samfunn med barnefamilier og mennesker med ulike forutsetninger for å ferdes i ekstreme miljøer.

Turistene utgjør en spesiell gruppe. Med 60 000 årlige besøkende til Svalbard må aktivitetene som tilbys holde et høyt sikkerhetsnivå.

– Vi har et dynamisk samfunn her på Svalbard og ønsker å bidra til at innbyggerne blir enda mer sikkerhetsbevisste, slik at det blir tryggere å bo her. Vi vil utdanne eksperter i arktisk sikkerhet, tilby vår kompetanse til innbyggerne og gi sikkerhetskurs til studenter og andre som kommer hit, sier Auestad.

Her kan du lese mer om senteret.

Powered by Labrador CMS