Sterke personligheter er svake på endring

Lederteam som har medlemmer med sterke personlighetstrekk, har vanskelig for å tilpasse seg til raske endringer i omgivelsene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Lederteam som har medlemmer med sterke personlighetstrekk, har vanskelig for å endre seg. (Foto: Colourbox)

Bedrifter og organisasjoner må kunne tilpasse seg plutselige endringer i omgivelsene.

Det er nok av eksempler på organisasjoner som ikke lenger finnes fordi de ikke klarte å omstille seg raskt nok.

Det krever ledere og lederteam som kan gjennomføre nødvendige endringer.

Talent og sårbarhet

Førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf ved Handelshøyskolen BI har gjort en studie på hvordan ledere med sterke personlighetstrekk påvirker lederteamets evne til å tilpasse seg raske endringer i omgivelsene.

Medlemmer av et lederteam vil ha ulike typer personlighetstrekk, og enkelte ledere vil ha sterkere personlighetstrekk enn andre.

Sterke personlighetstrekk kan på den ene siden forklares som talenter – noe man er god til. Det er et utpreget og sterkt trekk.

Sterke personlighetstrekk kan også være et uttrykk for sårbarhet, eller mer konkret: væremåter man sitter fast i.

Utadvendte personer har for eksempel vanskelig for å være stille, og innadvendte kan ha vanskelig for å holde en samtale gående.

Fulgte lederteam gjennom tre år

Arnulf fikk innpass i en salgsbedrift der han fulgte ti forskjellige lederteam med til sammen 60 ledere over en periode på tre år. Lederne hadde de samme oppgaver og ansvarsområder knyttet til salg, kostnader og lønnsomhet.

Ledelsesforskeren benyttet seg av en kjent og mye brukt personlighetstest - Cattells 16PF5 - som tester 15 sentrale personlighetstrekk og intelligens: Varme, evne til å resonnere, følelsesmessig stabilitet, dominans, livlighet, regelbevissthet, sosial robusthet, sensitivitet, vaktsomhet, fantasi, lukkethet, angst, åpenhet for endring, gruppeorientering, perfeksjonisme og opplevd spenning

De 60 lederne ble testet for å fange opp hva som var de mest utpregede personlighetstrekkene i de ti ledergruppene.

Verdiene fra personlighetstestene ble måned for måned sammenlignet med regnskapsresultater over en periode på tre år, med totalt 33 målinger.

Sterke trekk gir fastlåste vaner

Jan Ketil Arnulf er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. (Foto:BI)

De sterkeste personlighetstrekkene i alle teamene viste seg som mer fastlåste måter å gjøre forretninger på.

I løpet av treårsperioden skulle dette bli et stort problem for lederteamene. Store endringer i markedet gjorde radikale endringer nødvendig for å lykkes.

– Team som hadde utpreget sterke personlighetstrekk i gruppen, var mer fastlåst og vanetenkende enn team med mindre sterke trekk, fremholder Jan Ketil Arnulf.

Teamene med de sterkeste personlighetstrekkene i gruppen, hadde vanskeligere for å tilpasse seg endringene i markedet.

Dette gjaldt alle de undersøkte personlighetstrekkene med to unntak: intelligens og robusthet for stress.

Ledergrupper som hadde deltakere med høy intelligens og velutviklet evne til å tåle stress, oppnådde bedre lønnsomhet enn lederteam med mindre innslag av disse personlighetstrekkene.

Råd til organisasjoner

Studien viser at deltakernes personlighetstrekk kan påvirke hvordan lederteam løser sine oppgaver.

– Personlighetstrekk fungerer antakelig sterkest dersom folk ikke er klar over dem, fremholder Arnulf.

Han mener opplæring i teamarbeid og økt bevissthet om hvordan den enkelte fungerer i teamet vil gjøre lederteam mer fleksible i jobben og mindre sårbare for vaner og fastlåst atferd.

Referanse:

Arnulf, J. K. (2012): Organizational change capacity and composition of management teams: A visualization of how personality traits may restrain team adaptability, Team performance management 18(7/8): 433-454, doi: 10.1108/13527591211281156.
 

Powered by Labrador CMS