Nåler effektivt mot hetetokter

Akupunktur kan være et godt alternativ til hormonbehandling for kvinner som sliter med plager knyttet til overgangsalderen, viser en ny studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hetetokter blir ofte snakket om i en litt spøkefull tone, men for enkelte er det slett ingen spøk.

– To av tre kvinner i overgangsalderen opplever hetetokter, og for én av til kan det gå ut over både livskvalitet og nattesøvn, ifølge forsker Sameline Grimsgaard.

– Den farmasøytiske industrien har markedsført en forestilling om at overgansalderen blir veldig plagsom for alle kvinner.

– I mange tilfeller er det en kraftig overdrivelse, men 10–20 prosent av kvinnene i overgangsalderen har mye hetetokter, forklarer Grimsgaard, som jobber ved Klinisk Forskningssenter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Nesten 270 kvinner som hadde mer enn 12 hetetokter i døgnet har deltatt i studien som Grimsgaard har ledet, og som er finansiert av Forskningsrådets program for klinisk forskning.

Kvinnene skåret også høyt på en skala for hvor kraftige plagene var. For mange av dem var det også et stort problem at de sov dårlig om natten som følge av hetetoktene.

Leter etter alternativer

Siden begynnelsen av 2000-tallet har det vært kjent at langtidsbruk av hormontilskudd mot plager i overgangsalderen kan utgjøre en helserisiko. Mange kvinner leter derfor etter alternativer, og Grimsgaard kan ha funnet en løsning.

– Både klinisk erfaring og enkelte tidligere studier tyder på at akupunktur kan ha en effekt mot hetetokter, men hittil har dokumentasjonen vært sparsom.

– Nå viser våre resultater at bruk av akupunktur i tillegg til egenbehandling kan bidra til en merkbar reduksjon av hetetoktene. Kvinnene opplevde også en bedre livskvalitet, forteller Grimsgaard.

Kvinnene som deltok, ble delt i to like store grupper. Kontrollgruppen fikk gode råd om egenbehandling, som regelmessig mosjon, å spise sunt og å røyke mindre.

Akupunkturgruppen fikk i tillegg ti behandlinger med tradisjonell kinesisk akupunktur over en 12-ukers periode.

Alle deltagerne førte oversikt over hyppigheten og intensiteten av hetetoktene og antall timer nattesøvn, og besvarte et spørreskjema om helserelatert livskvalitet.

Standardisert behandling?

Resultatene viser at hyppigheten av hetetoktene i gjennomsnitt ble redusert med 48 prosent i akupunkturgruppen og 28 prosent i kontrollgruppen.

Deltagerne i akupunkturgruppen fikk også en større reduksjon i hetetoktenes intensitet og en større økning av tiden de sov om natta.

Nå vurderer Grimsgaard hvordan funnene skal følges opp. Det ene alternativet er å teste ut ulike måter å gjennomføre akupunkturbehandlingen på for å se om det spiller noen rolle hvor på kroppen man stikker.

– En del litteratur kan tas til inntekt for at det ikke er så nøye hvor man stikker, men at det er selve stikket i seg selv som utløser en respons. Hvis det stemmer, kan det kanskje være mulig å utforme en enkel, standardisert behandling som det også er lett å lære bort, sier Grimsgaard.

Endorfiner og temperatur

Forsker Sameline Grimsgaard. (Foto: Kristine Østvold)

En alternativ oppfølgingsstudie er å se nærmere på mekanismene som fører til denne positive effekten på hetetokter. Det finnes mange teorier, men få som er undersøkt grundig, ifølge forskeren.

– Tidligere studier har vist at det frisettes endorfiner når man stikker med akupunkturnåler. Én teori er at endorfinene virker inn på kroppens temperaturregulering ved å stabilisere «termostaten».

– Det kan være interessant å se nærmere på om dette er forklaringen på at hetetoktene reduseres, mener Grimsgaard.

Resultatene fra studien ble nylig publisert i det medisinske tidsskriftet Menopause. Studien er den største akupunkturstudien som er gjennomført i Norge, og også den største med denne problemstillingen som er gjennomført i verden.

Lenke:

Forskningsrådet/ Program for klinisk forskning

Endringer gjort 01.12.2008, 11:30: Noen små endringer i forskerens sitater, som ikke endret meningsinnholdet.

Powered by Labrador CMS