Suksessformel for effektive team

Skal et team prestere sitt beste og levere i tide, er de helt avhengig av støtte fra resten av organisasjonen, viser en ny feltstudie av teamarbeid i StatoilHydro.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Eksempel på team? Ja, muligens, mener Rune Assmann.(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Stadig flere organisasjoner innfører ulike former for teamarbeid på tvers av tradisjonelle fag- og avdelingsgrenser.

Målet er å finne frem til nye måter å strukturere og effektivisere arbeidet på.

Det er ikke alltid like enkelt å få dette til å fungere i praksis. Det er krevende å endre innarbeidede arbeidsformer og strukturer, og det stilles nye krav til den enkelte ansatte. Men, når ting er ekstra utfordrende, kan det også være gevinster å hente.

Organisasjoner som lykkes med å få ansatte til å jobbe effektivt på tvers av disipliner, vil kunne vinne en strategisk konkurransefordel. Det viser en forskningsstudie fra Handelshøyskolen BI.

Førsteamanuensis Tom Rosendahl ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI har sammen med MSc og konsulent Asbjørn Egir i IBM gjennomført en pilotstudie i StatoilHydro.

Resultatene av feltstudien er publisert i det populærvitenskapelige magasinet Magma.

Team på tvers av fag

Rosendahl og Egir har fulgt implementeringen av en arbeidsmetode for å jobbe på tvers av ulike disipliner som betegnes ”Concurrent Design”.

Concurrent Design er en multidisiplinær arbeidsmetode som kombinerer elementene av tverrfaglige disipliner, prosesser og verktøy på en ny og strukturert måte.

Ved å bruke en slik integrert og strukturert metodikk skal man kunne fatte bedre og raskere beslutninger. Teamdeltakerne opplever samtidig en helhet og sammenheng i prosjektet som man tidligere ikke fikk gjennom å jobbe sekvensielt og isolert. Den relevante tverrfaglige kunnskap og ekspertise blir også inkludert tidligere i prosessen.

- Klare målformuleringer er selve grunnpilaren i et vellykket prosjekt. Uten klare mål er det vanskelig å få støtte i organisasjonen. Det er vanskelig å få nødvendige ressurser, fremholder Rosendahl og Egir.

Seks råd for effektive team

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Forskerne har innhentet data fra en pilotstudie av den tidlige fase av feltutviklingen på StatoilHydros Gudrun/Sigrun-feltet.

På bakgrunn av feltstudien har Rosendahl og Egir identifisert de viktigste suksessfaktorene for å lykkes med innføringen av team i en organisasjon.

I tillegg til støtte fra organisasjonen viser studien at det er seks sentrale elementer som må på plass for at team skal lykkes. De seks suksesselementene er:

  1. Prosjektet må ha klare mål
  2. Det må være tilfredstillende ressurser til disposisjon
  3. Prosjektet må ha tilgang til oppdatert informasjon
  4. Medlemmene må jevnlig trene i bruk av arbeidsmetodikk
  5. Det kreves jevnlige tilbakemeldinger fra involverte deler av organisasjonen
  6. Teknisk støtte må være tilgjengelig

- Teamet må forstå målsetningen og bakgrunnen for å kunne fungere som en tett og integrert enhet, og dermed være effektiv, understreker Rosendahl og Egir.

Feltstudien viser at det å løse kompliserte arbeidsoppgaver i team sammen med andre fagdisipliner, utløste ekstra entusiasme og motivasjon. Effektiviteten økte.

Førsteamanuensis Tom Rosendahl.

- De mest fremtredende resultatene var likevel bedret kommunikasjon på tvers av disipliner og en ”funfaktor”. Det var både utfordrende og lærerikt å jobbe i team på tvers av disipliner.

Den enkelte disiplin blir ansvarliggjort og blir eksperten på sitt fagfelt i prosjektet. Det skaper eierskap og ansvarliggjøring av egen disiplin og eget fagområde, skriver Rosendahl og Egir.

Referanse:

Rosendahl, Tom og Egir, Asbjørn: Multidisiplinære team og oljeindustrien. Magma nr. 6/2008. 

Powered by Labrador CMS