13 prosent av danskene har BMI på over 30, og nesten halvparten er overvektige. Tallet er stigende. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix)

Overvektige får oftere infeksjoner

Personer med alvorlig overvekt har langt større risiko for å få infeksjoner, blant annet i hud og lunger. Risikoen stiger i takt med vekten.

BMI

Body Mass Index er i dag den mest utbredte metoden for å vurdere om noen veier for lite, for mye eller akkurat passe.

Du finner BMI ved å dividere vekten i kilo med høyden i meter ganget med seg selv (kilo per mxm)

  • BMI under 18,5: undervektig
  • BMI 18,5–24,9: passende vekt
  • BMI 25–29,9: overvektig
  • BMI 30 eller mer: svært overvektig

Godt med flesk på kroppen – det gjør at du har litt å gå på når det røyner på. Det har du kanskje hørt, men stemmer det?

Personer med alvorlig overvekt får nemlig langt flere infeksjoner, og risikoen stiger i takt med vekten.

Det viser et nytt forskningsprosjekt fra Det Danske Bloddonorstudie, som er gjort av medisinstudent Kathrine Kaspersen fra Aarhus Universitet under veiledning av overlege Christian Erikstrup fra Klinisk Immunologisk Afdeling ved Skejby Sygehus. Hun har undersøkt data fra over 37 000 blodgivere, som må registrere helseopplysninger, samt vekt og høyde.

Det er første gang denne sammenhengen undersøkes hos personer som i utgangspunktet er helt friske.

Overvekt er vurdert ut fra Verdens helseorganisasjons BMI-målestokk, som er basert på forholdet mellom høyde og vekt.

– Prosjektet viser tydelig at personer som har BMI over 30, får flere infeksjoner, for eksempel hals- og lungebetennelse, og hudinfeksjoner. Tendensen er tydelig: Jo høyere vekt, desto større er risikoen, sier Kathrine Kaspersen.

Både menn og kvinner rammes

Det økte antallet infeksjoner rammer både menn og kvinner – men det rammer litt forskjellig.

– Det er 50 prosent høyere risiko for infeksjoner for alvorlig overvektige. Det er flere hudinfeksjoner hos menn og flere luftveisinfeksjoner hos kvinner, sier Kathrine Kaspersen.

Byller er den infeksjonen som er mest overrepresentert. Personer med BMI over 30 har en økt risiko på 130 prosent. Menn hadde 120 prosent høyere risiko for en hudinfeksjon som for eksempel rosen, kvinner hadde 60 prosent høyere risiko for hals- eller lungebetennelse.

Den nye forskningen kan ikke si noe om hvorfor det blir flere infeksjoner.

– Det er to muligheter. Det kan være noe rent anatomisk, som at overvektige har flere hudfolder hvor det kan oppstå infeksjoner, og de kan ha problemer med å trekke pusten. Det kan også være at overvektige ganske enkelt ikke er så motstandsdyktige, sier Kathrine Kaspersen.

Legger på seg

Professor ved Københavns Universitet, Bente Klarlund Pedersen, som også er leder av TrygFondens Center for Aktiv Sundhed ved Rigshospitalet, er ikke overrasket over resultatene.

– Det gir mening. Personer med alvorlig overvekt er plaget av betennelse. Personer med kronisk betennelse blir mer utsatt. Det er enda et eksempel på at alvorlig overvekt, kombinert med fysisk inaktivitet, gir dårligere helse, sier Klarlund.

Kathrine Kaspersen mener resultatene gir grunn til bekymring, siden folk legger på seg.

– Over 13 prosent av den danske befolkningen har BMI over 30, og at nesten halvparten er overvektige. Det tallet stiger fortsatt, konstaterer Kaspersen.

Referanse:

Kathrine Agergård Kaspersen m.fl.: Obesity and Risk of Infection: Results from the Danish Blood Donor Study. Epidemiology, juli 2015. doi: 10.1097/EDE.0000000000000301. Sammendrag.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS