Hvorfor klarer vi ikke å behandle fedme hos barn og unge bedre?

Kan behandlingen dessuten gjøre skade på selvfølelsen hos barn og unge? Se debatten om barnefedmebehandling som forskning.no arrangerte på Kulturhuset i Oslo.

Tre forskere møttes over temaet barnefedme på Kulturhuset i Oslo. 

– Det handler om ressurser, sa Jorunn Kaiander Sundgot-Borgen, som er professor ved Norges idrettshøgskole.

Hun mente at årsakene til de dårlige resultatene i behandlingen av barnefedme kommer av at det ikke er ressurser nok til å følge opp barna tettere over lengre tid. Dessuten bør helsesøsterne, som skal fange opp vektproblemer tidlig, få det de trenger for klare å gjøre denne jobben. 

Gro Rugseth advarte mot at oppfølgingen også kan stigmatisere barna. Hun er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus og har snakket med voksne med fedmeproblemer.

De forteller at oppmerksomheten de fikk på skolen var verst for dem, å bli pekt ut som de som ikke var bra nok. Veiingen og den ekstra oppfølgingen ble en tilleggsbyrde til fedmen. 

– Det verste vi kan gjøre er å ignorere barna og familiene som trenger hjelp, sa Jøran Hjelmesæth, som er leder av Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold og professor i medisin ved Universitetet i Oslo.

Han mener også at de dårlige resultatene i behandlingen av barn er en utfordring for forskere. I Vestfold forsker de nå på nye behandlingsmetoder, blant annet samtaleterapi, der familiene får veiledning til sunnere kosthold og mer aktivitet. 

Se debatten om barnefedme øverst i artikkelen. 

Powered by Labrador CMS