Overvektige dør oftere i bilulykker

Overvektige har dårligere helse og er derfor mer utsatt i kollisjoner.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Overvektige har ifølge ny studie større risiko for å dø i trafikkulykker. (Illustrasjonsfoto: Anne Sigrid Haugset, HiNT)

Overvektige bilførere har større risiko for å dø i kollisjoner enn andre, ifølge en ny undersøkelse fra USA publisert i går.

Årsaken kan være at overvektige har dårligere helsetilstand og derfor tåler selve kollisjonen dårligere. Dessuten kan bilbeltene sitte for løst.

Forskerne Thomas Rice ved Berkeley-universitetet og Motao Zhu ved University of West Virginia har gått gjennom data for flere tusen ulykker på veiene i USA i perioden 1996-2008.

Høy risiko

Undersøkelsen tyder på at overvektige har en større risiko for å dø om de kommer ut for trafikkulykker, og at risikoen øker jo mer man veier.

Med en kroppsmasseindeks (KMI) på over 35 var risikoen for å dø 50 prosent høyere enn for normalvektige. KMI på over 35 tilsvarer fedme II.

Med KMI over 40 var risikoen 80 prosent høyere. Overvektige kvinner var mest utsatt.

Undersøkelsen omfattet bare bilførere, og kun ulykker der personbil kolliderte med en annen personbil. Det var tatt høyde for type bil, om bilførerne brukte bilbelte eller ikke og om de hadde drukket.

- Det er ikke gjort noen studier på dette i Norge, sier overlege Anders Holtan ved Oslo universitetssykehus/Statens vegvesen til forskning.no.

Dårligere helse

Holtan deltar i et løpende arbeid med dybdeanalyser av dødsulykker i trafikken på norske veier.

I likhet med forskerne bak den amerikanske studien peker Holtan på at mange overvektige sliter med sykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdommer og lungelidelser.

Dette kan være hovedårsaken til større risiko for overvektige når ulykken er ute.

- Når de først er i en ulykke og skades, har de mindre ressurser til å overleve, sier Holtan.

Denne kunnskapen er innebygd i det nye såkalte traumesystemet som er under innføring i Norge. Her tar man høyde for overvekt som en av mange faktorer når det gjelder å vurdere risiko og bestemme hvilket sykehus du blir sendt til etter en ulykke.

Større skade

Det er også andre faktorer enn generell helse som kan spille inn.

Høy vekt kan føre til større skade fordi det er en tyngre kropp som kastes framover i kollisjonsøyeblikket.

At sikkerhetsutstyret på biler er tilpasset folk med normalvekt kan også bety noe.

- Skal stramme

Holtan peker på mulig feil bruk av bilbelter. For overvektige kan bilbeltet være en utfordring.

Bilbeltet skal sitte stramt nede over hoftene. Det skal ikke ligge over magen.

Holtan understreker at om magen er stor, må man ta seg tid til å plassere beltet riktig.

Siden beltet skal sitte stramt, anbefales det også å ta av seg store vinterjakker før man fester beltet. Dette rådet går til bilførere og passasjerer i alle vektklasser.

Farlig undervekt

Den amerikanske studien viste ingen tydelige utslag av økt dødelighet for moderat overvektige menn med KMI under 35.

Undervektige menn hadde en større risiko for å dø i kollisjoner enn normalvektige. Årsaken kan være at også svært tynne menn i utgangspunktet har dårligere helse enn andre.

Data fra 6806 ulykker ble brukt. 45 prosent av ulykkene endte med dødsfall.

Forskerne tar forbehold om at dataene om vekt og høyde kan være unøyaktige. Disse dataene er hentet fra motorvognregistre og kan være gamle, men er brukt i undersøkelsen for å beregne KMI. 

I knappe 1600 av ulykkene var førerens vekt ikke kjent.

Referanse:

Thomas M. Rice og Motao Zhu: “Driver obesity and the risk of fatal injury during traffic collisions,” Emergency Medicine Journal, 21. januar 2013.

Powered by Labrador CMS