Engasjerte jobber bedre

Motiverte medarbeidere jobber bedre, er mer lojale og tar i et ekstra tak når det trengs, viser ny doktorgradsstudie fra BI. Og det er mulig å legge til rette for økt motivasjon.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Anders Dysvik

Anders Dysvik har gjennomført sitt doktorgradsarbeid ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Dysvik er utdannet ved Luftkrigsskolen i Trondheim, samt cand. polit og cand. mag fra Universitet i Oslo med hovedfag i pedagogikk. Han arbeider i dag som høyskolelektor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.
 

De fleste organisasjoner, både bedrifter og offentlige virksomheter, er opptatt av å få det beste ut av sine ansatte.

Det er derfor ikke så rart at arbeidsmotivasjon har vært et sentralt tema innenfor organisasjonspsykologi helt siden 1920-tallet.

Teorier om motivasjon

Anders Dysvik har i sitt doktorgradsprosjekt ved Handelshøyskolen BI integrert tre ulike teorier som tar mål av seg å beskrive og forklare arbeidsmotivasjon:

 1. Prososial motivasjon: Ansatte føler en forpliktelse til å gi noe tilbake til sin arbeidsgiver dersom de opplever å bli ivaretatt på en god måte.
   
 2. Målorientering: Tillærte tankesett som gir føringer for hvordan ansatte går frem i situasjoner der de skal prestere på jobben sin.
   
 3. Indre motivasjon: Opplevelse av glede, engasjement, mening og interesse knyttet til arbeidsoppgavene man utfører.

Engasjement og arbeidsglede

Dysvik har sammen med professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI studert mer enn 2900 ansatte fra flere ulike norske organisasjoner både i offentlig og privat sektor.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Resultatene fra studiene er presentert i fire vitenskapelige artikler som inngår i doktorgradsavhandlingen.

Dysvik påviser at indre motivasjon fører til bedre arbeidsprestasjoner og økt vilje til å hjelpe kollegaer og til å ta i et ekstra tak for organisasjonen når det trengs.

Ansatte som er indre motiverte, opplever at jobben i seg selv er interessant, og utløser glede, engasjement og masse trøkk. Engasjerte medarbeidere gjør en bedre jobb enn de som først og fremst jobber for å motta lønnen sin (er ytre motivert).

Motiverte medarbeidere er dessuten mer lojale i forhold til organisasjonen. Indre motivasjon reduserer også de ansattes intensjon om å slutte i jobben sin.

– Dersom organisasjoner ønsker å få det beste ut av sine ansatte, vil de tjene på å legge til rette for at sine ansatte kan oppleve høyest mulig indre motivasjon på jobb, konkluderer Anders Dysvik på bakgrunn av studiene.

Organisasjonsforskeren finner også at indre motivasjon bidrar til å øke forklaringskraften til de to andre motivasjonsteoriene i studien, målorientering og prososial motivasjon, når disse ses i sammenheng med indre motivasjon.

Anders Dysvik er organisasjonsforsker ved Handelshøyskolen BI.

Råd for indre motivasjon

Den gode nyheten er også at det er mulig for organisasjoner å legge til rette for indre motivasjon.

Anders Dysvik har på bakgrunn av sin doktorgradsstudie utarbeidet fire praktiske råd til organisasjoner som virkelig ønsker å få sine ansatte til å yte sitt beste:

 1. Tilby ansatte muligheter for trening og utvikling i jobben, og arbeid aktivt for at de ansatte opplever tiltakene som relevante og tilstrekkelige for at de kan videreutvikle seg i jobbene sine.
   
 2. Vis tydelig overfor de ansatte at de er viktige for organisasjonen ved å investere tid og ressurser i deres personlige utvikling, både gjennom kurs, men også i den daglige praksis på jobben gjennom tiltak som mentorordninger, jobbrotasjon, og jevnlige tilbakemeldinger på utført jobb.
   
 3. Se organisasjonens HR-aktiviteter som komplementære og i sammenheng, slik at flest mulig av aktivitetene bidrar til å øke de ansattes opplevelse av autonomi, kompetanse og gode sosiale relasjoner mellom ansatte og ansatte og ledere.
   
 4. Ved nyansettelser bør man lete etter kandidater med evne og vilje til å lære og å utvikle seg, og som også har potensial til å utvikle glede og engasjement i jobben knyttet til arbeidsoppgavene som tilbys.

Referanse:

Anders Dysvik disputerte 4. juni 2010 for doktorgraden med avhandlingen ”An inside story – is self-determination the key?”.

Powered by Labrador CMS