Rømt laks forandrer villaksen

Rømt oppdrettslaks påvirker villaksens genetiske sammensetning og den geografiske bestandsstrukturen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kjønnsmoden laks. (Foto: Helen Petersen)

Samtidig er det ikke en direkte sammenheng mellom hvor mye rømt oppdrettslaks det er i en elv og hvor stor den genetiske påvirkningen på villaksen blir.

Dette kommer fram i en omfattende studie av over 3000 laks som er samlet inn fra 21 bestander i Norge i perioden 1970-2010. Resultatene er nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet PLoS ONE.

- Hvert år rapporteres det om hundretusener av rømt oppdrettslaks, men til nå har vi ikke visst i hvor stor grad den genetiske sammensetningen til villaks har blitt påvirket av dette.

- Laks svømmer opp i elvene for å gyte, og i noen elver har det enkelte år vært mer rømt fisk enn villaks, men andelen rømt laks varierer mye i tid og rom, sier Øystein Skaala.

Han er en av forskerne ved Havforskningsinstituttet som har vært med på å gjennomføre den genetiske studien.

Store endringer i fire av 21 elver

I seks av de 21 undersøkte bestandene ble det påvist genetiske forandringer over tid, og i fire av disse (Opo, Vosso og Loneelven i Hordaland og Vestre Jakobselv i Finnmark) var forandringene markante.

- Resultatene viser også en tydelig reduksjon av de genetiske forskjellene mellom bestandene over tid. Vi har undersøkt mulige årsaker til dette, og konklusjonen er at de skyldes innkryssing av rømt laks, sier Skaala.

Uforutsigbar påvirkning

- Det mest overraskende resultatet i undersøkelsen var at vi ikke kunne påvise endringer i 15 av de undersøkte bestandene. I noen av disse, for eksempel Etneelven i Hordaland, har det vært store andeler rømt fisk over tid, sier Skaala.

Tatt i betraktning rømming over lang tid og de høye andelene av rømt laks i noen villbestander, tyder dette på at den rømte laksen sammenlignet med vill laks mange steder har redusert overlevelse i naturen, og at effektene av rømming er uforutsigbare.

- Konklusjonen vår er at det har skjedd betydelige forandringer i fire av de 21 undersøkte bestandene som følge av innkryssing av rømt oppdrettslaks over en trettiårsperiode.

- Samtidig viser undersøkelsen at  mye av den opphavelige geografiske bestandsstrukturen hos villaks fremdeles er intakt, sier Skaala.

Lånt materiale

- En viktig forutsetning for at vi kunne gjennomføre denne undersøkelsen, var at vi fikk låne et betydelig materiale av lakseskjell samlet inn fra bestandene før det hadde vært noe særlig rømt fisk i disse.

- Uten dette materialet kunne ikke undersøkelsen vært gjennomført. Vi ønsker derfor å takke forskerkolleger i andre institutter og særlig Direktoratet for naturforvaltning for lån av materiale, sier Skaala.

Referanse:

Glover m.fl.: Three Decades of Farmed Escapees in the Wild: A Spatio-Temporal Analysis of Atlantic Salmon Population Genetic Structure throughout Norway, PLoS ONE, August 15 2012, doi:10.1371/journal.pone.0043129.

Powered by Labrador CMS