Fisk i droneperspektiv

Droner og heliumballonger er på full fart inn i oppdrettsnæringa.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsøkene ble gjennomført under topp forhold, men utstyret tåler både vind og vær. (Foto: Sintef)

Er oppdrettsanlegget godt nok festet? Hvilke båter er hvor og når? Og har nettene svakheter som kan føre til at fisken rømmer?

Bruk av droner, som er små ubemannede fly, gjør det mulig å dokumentere og kontrollere oppdrettsanlegg til havs. I tillegg har forskere testet ut det de kaller flyvende øyne, som er kameraer festet til posisjonerbare heliumballonger.

Alt dette kan man nå få oversikt over med et par tastetrykk – og tekno-hjelp fra oven.

I prosjektet, som har fått navnet Sensodrone, ble det nylig gjennomført forsøk med denne typen utstyr ved et forskningsanlegg for oppdrettsfisk. Og resultatene er gode.

– Utstyret ga oss svært bra bilder med mye detaljer, sier forsker Eirik Svendsen i Sintef.

– Vi var for eksempel i stand til å se hvordan fisken oppførte seg da nota ble snevret inn. Dette gjør utstyret godt egnet til beslutningsstøtte.

Avdekker mulige materialsvakheter

En av løsningene Sintef ser for seg, er at oversiktsbildene som tas fra lufta, kobles til tegninger og annen informasjon om oppdrettsanlegget. Dette vil gjøre det mulig å sammenlikne og identifisere avvik i for eksempel fortøyninger eller deformasjon av flyteringer.

Slik kan man oppdage svakheter som i verste fall kan føre til utstyrsbrudd og rømming i tide.

Den håndholdte enheten gir gode oversiktsbilder og kan brukes til dokumentasjon av alt fra HMS-forhold til utstyrets tekniske tilstand. (Foto: Sintef)

Det flyvende øyet kan også utstyres med en såkalt AIS-transponder (Automatic Identification System), som synliggjør aktiviteten som pågår. Dette kan være nyttig for andre skip i området.

Strengere dokumentasjonskrav

Bakgrunnen for at dette utstyret nå testes, er at oppdrettsbransjen må forholde seg til stadig strengere dokumentasjonskrav, både med hensyn til HMS, forurensing og rømming. 

Skjer en ulykke, må det som faktisk skjedde kunne dokumenteres.

– Fordi denne teknologien også gjør det mulig å filme, vil det lette arbeidet med å kartlegge ulike hendelser og avvik, og dermed dokumentere hva som skjedde, når og hvordan, sier Svendsen.

Erfaringer fra Arktis

Fra før av har Sintef demonstrert denne typen utstyr i samarbeid med kystvakta for å overvåke en fiskeriinspeksjon i Arktis. Dette ga gode resultater.

Men utstyret kan også brukes til søk og redning, oljevernberedskap, og for å bistå skip i islagte farvann for å nevne noe.

– Nå skal vi se på hvilke krav som bør stilles for at flyvende overvåkingsinstallasjoner skal kunne opereres trygt i det marine miljøet. Behovet for både styring og kontroll, samt god nok kommunikasjon mellom operatører og teknologien har vært førende, sier Eirik Svendsen.

Powered by Labrador CMS