Overlege Eva Widing ved Rikshospitalet vil ha øremerkede midler til å styrke barnekreftforskningnen. (Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix)

Overleger: Barnekreftforskningen er underfinansiert

Forskning på kreft hos barn er ikke et prioritert område, konkluderer en rapport som flere overleger har skrevet. De hevder forskningen er både underbemannet og underfinansiert.

En rekke overleger ved de største sykehusene i landet har vært med på å utarbeide rapporten, som viser at forskningen ikke prioriteres. Dette til tross for at kreft er den vanligste dødsårsaken blant barn i alderen 1–14 år som dør av sykdom, skriver Dagbladet.

– Kreft hos barn har som regel god prognose, med rundt 80 prosent overlevelse av alle krefttyper sett under ett, forutsatt optimal behandling, forteller barneonkolog Eva Widing, som er overlege på Rikshospitalets barneavdeling for kreft og blodsykdommer. Hun sier målet er 100 prosent overlevelse.

For å få til det, må noe endres, ifølge rapporten som altså fastslår at «norsk barneonkologi er både underbemannet og underfinansiert».

– Det vi først og fremst trenger i Norge nå er flere stillinger til barnekreftarbeidet slik at man i tillegg til klinisk jobbing kan få til et godt fagutviklingsprogram, ha ressurser til å delta i aktuelle forskningsbehandlingsstudier og drive aktiv norsk barnekreftforskning, sier Widing. Hun sier finansieringen ikke ivaretas på tilfredsstillende vis i dag og mener det er behov øremerkede midler til styrking av barnekreftforskning.

Powered by Labrador CMS