Norsk industri i dobbel skvis

Norsk industri møter et dobbelt press fra kraftig fall i råvarepriser og redusert etterspørsel etter investeringsvarer som skip og oljeplattformer. 40.000 jobber vil forsvinne i industrien på tre år, anslår Statistisk sentralbyrå.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Norsk industri kan miste 40.000 arbeidsplasser i løpet av tre år, tror Statistisk sentralbyrå. (Foto: Clipart)"

Norge vil få en nedgang i bruttonasjonalprodukt (BNP) på 1,7 prosent neste år, og deretter en forsiktig vekst i 2010, er spådommen fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den internasjonal finanskrisa kan bli dramatisk for norsk eksportindustri, går det fram av prognosene som ble lagt fram i går.

Nedgangen i norsk og internasjonal økonomi vil gi økende ledighet gjennom 2009 og 2010, før tallene snur riktig vei i 2012. SSB spår en ledighet på 3,7 prosent av arbeidsstyrken i 2009 og 4,7 prosent i 2010 og 2011.

Verst for eksport

Eksportindustrien i fastlands-Norge er verst utsatt. Etterspørselen etter produkter fra den kraftkrevende industrien har gått kraftig ned.

- Fallet i etterspørselen gjelder typiske innsatsvarer med høyt råvareinnhold som aluminium, kunstgjødsel og papir, sier forskningsleder Roger Bjørnstad ved gruppe for makroøkonomi i forskningsavdelingen hos SSB.

Ved siden olje og produkter fra den kraftkrevende industrien faller mye av norsk eksport inn under kategorien investeringsvarer - produkter fra skipsverft og mekanisk industri som for eksempel kraner, skip og plattformer. Krisa fører til investeringstørke internasjonalt og at etterspørselen etter også disse varene går ned.

Mye av norsk eksport faller i en av disse kategoriene og når begge synker, vil konsekvensene bli dramatiske.

- Norge rammes dobbelt, sier Bjørnstad.

Anslaget for 2009 er en reduksjon i eksporten (olje og gass ikke inkludert) med nesten sju prosent.

Nedgang i konsum

Også industrien som produserer for hjemmemarkedet vil merke de tøffe tidene. Allerede i siste kvartal 2008 var det en nedgang i husholdningenes konsum – en kategori som dekker alt fra biler til potegull.

Bjørnstad sier at prognosene tilsier at 2009 sett under ett vil ha nedgang i husholdningens konsum. Det har ikke forekommet siden kriseåret 1989.

Usikkerhet rundt jobb og fallende boligpriser vil prege hverdagen for mange, selv om lave renter vil veie opp for at lønningen ikke vil vokse så kraftig som tidligere år.

Mindre byggeaktivitet

Ved siden av den eksportrettede delen av industrien er det særlig redusert aktivitet i bygg og anlegg som fører til negative tall for økonomien som helhet. 2008 var tidenes høyeste produksjon i bygg og anlegg, framgår det av tallene, og avsluttet en fem år lang periode med rekordartet vekst.

Nå blir landingen hard. Anslaget er at 27.000 jobber vil forsvinne i bygg og anlegg forhold til 2008-nivået.

Ved siden av den kraftige veksten i privatboliger har det vært en byggeboom i industri, varehandel, hotell og restaurant og transport.

Fra 2009 peker pilene nedover og det er offentlig byggevirksomhet som skal holde hjulene i gang.

Flest ledige  i 2010

Selv om den tunge nedturen vil komme i 2009, og deretter i følge prognosen vil bli avløst av forsiktig vekst i økonomien, er det først i 2010 ledigheten vil nå toppen. Årsaken er at oppsigelser ikke er bedriftenes førstevalg.

Bedriftene som opplever etterspørselssvikt vil først produsere for lager, og i det lengste unngå utgiftene som er knyttet til oppsigelser.

Tungt for EU

I sine anslag for et år siden varslet SSB at 2008 ville bli et tøft år, med tendens til utflating i 2009. Nå er varighet av krisa skjøvet ut i tid.

Dersom anslagene for Norge slår til vil vi imidlertid fortsatt ligge godt an i en kriserammet verden. BNP i de rikeste landene (OECD) falt med hele 1,5 prosent i fjerde kvartal 2008.

SSB tror at USA vil få er en nedgang på 2,7 prosent i 2009. Enda verre skal det gå i EU, med en nedgang i BNP på 3,5 prosent i eurosonen.

Powered by Labrador CMS