Lederens nye klær

Lederens verktøykasse er fylt av tre-bokstavsforkortelser som skal gi bedre resultater. BI-forsker Marianne Jahre har gått begrepet Supply Chain Management (SCM) etter i sømmene, og spør om det er keiserens nye klær.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

De fleste er kjent med H.C. Andersens eventyr om den lille gutten som roper ut det ingen andre tør: Men han har ingen klær på!

Førsteamanuensis Marianne Jahre ved Handelshøyskolen BI har tatt utgangspunkt i eventyrfortellingen, og stiller spørsmålet om ledelseskonseptet Supply Chain Management (SCM) og integrering av forsyningskjeden virkelig gir bedre kundeservice og lavere kostnader, slik begrepets misjonærer hevder.

Supply Chain Management (på norsk kan det oversettes til “ledelse av forsyningskjeder”) ble første gang brukt som begrep tidlig på 1980-tallet og har siden blitt et av de mest populære ledelseskonsepter i bedrifter og organisasjoner.

Peter F. Drucker – også kalt “oppfinneren av ledelse” – har sågar hevdet at Supply Chain Management står for et paradigmeskifte i ledelseslitteraturen. Det er publisert mer enn 100 ulike definisjoner av begrepet, og det brukes etter hvert i mange fag innenfor økonomi og ledelse.

Integrering av prosesser langs verdikjeden på tvers av organisasjonsgrenser er en meget essensiell ingrediens i de ulike definisjonene av begrepet.

Populært ledelseskonsept

Årsaken til populariteten til Supply Chain Management-konseptet er naturligvis utsiktene til å spare kostnader og øke kundeservice for å tjene mer penger.

- Mye av litteraturen hevder, med skråsikker henvisning til forskning og praksis, at SCM og integrasjon gir bedre resultater, fremholder førsteamanuensis Marianne Jahre ved Handelshøyskolen BI.

Samtidig viser det seg at integrering av forsyningskjedene er vanskelig i praksis – vanskeligere enn det hevdes i teorien i hvert fall. Det finnes også dem som har begynt å stille spørsmål ved om det virkelig er slik at jo mer integrasjon, jo bedre prestasjon.

Det var denne uenigheten i litteraturen som trigget forskerne Marianne Jahre og Nathalie Fabbe-Costes til å stille spørsmålet om det kunne være snakk om en moderne variant av “Keiserens Nye Klær”.

- Et av problemene for logistikk/SCM som akademisk disiplin er at vi i altfor stor grad har “hengt” på konsulentene i deres iver etter stadig å finne nye begreper og konsepter som kan selges inn til trengende virksomheter. Men det er ikke gull alt som glimrer, fastslår BI-forsker Marianne Jahre.

Hun mener det er en oppgave for forskere å dykke dypt ned i de vidunderlige nye ledelseskonseptene med sikte på å ”avkle” dem.

- Det er viktig å gå bak retorikken for å få mer kunnskap om hva dette egentlig betyr.

Prisbelønt studie

Førsteamanuensis Marianne Jahre, Handelshøyskolen BI.

Forskerduoen Marianne Jahre og Nathalie Fabbe-Costes har i en studie tatt utgangspunkt i 9 av de høyest rangerte tidskriftene i logistikk, SCM og OM (“operations management”) for å analysere tidligere publiserte arbeider på koblingen mellom integrasjon av forsyningskjeder og økonomisk prestasjon.

Resultatene er publisert i en forskningsartikkel i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet International Journal of Logistics Management. Artikkelen er tildelt forskningsprisen Outstanding Paper Award Winner at the Emerald Literati Network Awards for Excellence 2009.

Jahre og Fabbe-Costes identifiserte totalt 152 artikler om temaet integrasjon og logistikk/SCM i perioden fra 200 til 2006 i de aktuelle tidsskriftene.

Av disse rapporterte 38 vitenskapelige artikler om resultater knyttet til koblingen mellom integrasjon og prestasjon. En gjennomgang av artiklene gir følgende: 19 av de 38 studiene konkluderer at jo mer integrasjon, jo bedre prestasjon, mens 12 rapporterer om mer uklare resultater.

Dette kunne i og for seg gitt et relativt godt empirisk belegg for at integrerte forsyningskjeder gir bedre resultater.

Keiserens nye klær?

Jahre og Fabbe-Costes går kritisk til verks, og finner en rekke svakheter ved studiene som brukes til å fremme ledelseskonseptet Supply Chain Management.

- Selv om 50 prosent av studiene konkluderer med sammenheng, så er svakheter i metoder og mål så alvorlige at vi må stille spørsmål ved resultatene, fremholder Jahre.

Forskerne fant med andre ord at de såkalte bevisene bak den nesten universelle sannheten om at integrasjon bedrer prestasjon ikke kan tas for gitt.

Referanse:

Fabbe-Costes, N. and Jahre, M. (2008): Performance and Supply Chain Integration – a review of the empirical evidence, International Journal of Logistics Management, Vol.19 Issue 2, 130-154. Tildelt prisen ‘Outstanding Paper Award Winner at the Emerald Literati Network Awards for Excellence 2009’.

Powered by Labrador CMS