Menn forventer kravstore menn

Menn forventer at menn krever høyere lønnsøkning enn kvinner, viser foreløpige funn i en ny studie. - Det kan forklare noe av lønnsforskjellene mellom menn og kvinner, mener BI-forsker Laura Traavik.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Norge er på verdenstoppen i likestilling på arbeidsplassen, og oppnådde en 2. plass på likestillingsrankingen (Gender Gap Index 2007) fra World Economic Forum.

- Men det betyr på ingen måte at vi har oppnådd likestilling på norske arbeidsplasser, understreker førsteamanuensis Laura E. Mercer Traavik ved Handelshøyskolen BI.

Fortsatt er det store lønnsforskjeller mellom menn og kvinner. Det er langt flere menn enn kvinner i makt- og lederstillinger. Selv om kvinnene gjennom lov er kvotert inn i norske styrerom, er det fortsatt i hovedsak menn som leder styrene.

Laura E. Mercer Traavik er opptatt av å finne svar på hvorfor det fortsatt er forskjeller mellom menn og kvinner på norske arbeidsplasser. Forskningsbasert kunnskap om årsakene er et godt utgangspunkt for å gjennomføre tiltak som sikrer reell likestilling i arbeidslivet.

"Norge er på verdenstoppen i likestilling. Men, det er fortsatt langt igjen før vi er likestilte på arbeidsplassen."

Sakker akterut i lønnsforhandlinger

Traavik gjennomfører nå en studie der hun ser på forskjeller mellom menn og kvinner i lønnsforhandlinger.

Internasjonale studier tyder på at kvinner ikke forhandler om lønn like ofte som sine mannlige kolleger. De har heller ikke like høye økonomiske aspirasjoner. Da vil i utgangspunktet små lønnsforskjeller vokse seg større gjennom karriereløpet.

BI-forskeren undersøker nå om dette er tilfellet også i norske bedrifter.

- Foreløpige funn indikerer at menn forventer at menn vil kreve høyere lønnsøkning enn kvinner, forteller Laura E. Mercer Traavik.

Når det fortsatt er slik at det stort sett er menn som sitter i toppstillingene, vil dette bidra til å forklare hvorfor vi fortsatt har betydelige lønnsforskjeller mellom menn og kvinner.

"BI-forsker Laura E. Mercer Traavik forsker på hvordan menn og kvinner forhandler om lønn."

Handlingsplan for økt likestilling

Mer kunnskap om årsakene til kjønnsforskjeller på arbeidsplassene er nøkkelen til et mer likestilt arbeidsliv, mener Traavik.

Skal vi lykkes med å viske ut forskjellene, må vi for det første erkjenne at forskjellene eksisterer.

- Vi må redusere stereotypene vi har av menn og kvinner i arbeidslivet. Disse stereotypene påvirker menn og kvinners valg og atferd, mener Traavik.

Hun er opptatt av å oppmuntre kvinner til å forhandle. Sist, men ikke minst:

- Organisasjonen må ha en klar strategi for mangfold og likestilling.

Referanse:

Traavik, L. (2008). Equality in the North? Gender and Negotiations in Norway. Working paper submitted to The 21st Annual Conference of the International Association for Conflict Management Chicago, Illinois, USA July 3-6 2008

Powered by Labrador CMS