Laks gjødsler skogen

I Canada gir laksen ikke bare mat til bjørn og ulv, den gjødsler også skogen rundt lakseelvene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Stillehavslaks dør etter gyting, men bidrar til mer næringsrike skoger i British Columbias Great Bear Rainforest. Bildet viser død ketalaks på bredden av en elv. (Foto: Ian McAllister)
Stillehavslaks dør etter gyting, men bidrar til mer næringsrike skoger i British Columbias Great Bear Rainforest. Bildet viser død ketalaks på bredden av en elv. (Foto: Ian McAllister)

Når stillehavslaksen går opp elvene på kysten av Canada og Alaska, er det et av naturens store show.

Millioner av laks vandrer opp elvene og dør etter gyting.

Laksen blir mat til bjørn og ulv som ofte bare spiser de mest næringsrike delene og lar resten av fisken ligge igjen på bredden.

I en studie av 50 elver i canadiske Great Bear Rainforest, publisert i siste utgave av tidsskriftet Science, viser forskere at laksen ikke bare er viktig for dyra som lever i skogen.

Den overraskende konklusjonen er at laksen er viktig også for skogen selv.

Nøkkelen er nitrogen, som er et viktig næringsstoff for alle planter. Laksen bidrar med nitrogen til plantene langs elva.

Næringsrik skog

Det høye nitrogennivået ved elver som er rike på laks gjør at arter som foretrekker mye næring vokser og fortrenger andre arter. Blåbær forsvinner, mens canadiske slektninger av norske arter som maiblom og bringebær trives.

Effekten av gjødsling fra laksen er størst der elvene ikke har bratte elveskråninger. En mulig årsak er at bratte elveskråninger kan være et hinder for at rovdyra kommer til.

Terrenget kan også gjøre at død laks ikke blir liggende igjen på bredden, og i stedet fraktes nedover elva.

Se bilder av laks og ulven på laksefiske i billedserien:

[gallery:1]

Flere av bestandene av stillehavslaks er i dårlig forfatning, selv om noen har opplevd oppsving.

Se forskning.nos artikkel om hvordan et vulkanutbrudd milevis unna kan ha gitt boom i bestanden av sockeye-laks i noen elver.

I den nye studien inngår særlig ketalaks, pukkellaks og coho.

Stillehavslaksen lever mesteparten av livet i havet, der den vokser seg stor.

Både amerikansk svartbjørn, grizzlybjørn og ulv lever godt på laksen i elvene i Great Bear Rainforest i provinsen British Columbia.

Se bilde av bjørn på laksefiske i Alaska og mer om ulike laksebestander her.

Når de legger igjen halvspist laks på elvebredden, hindrer de at næringsstoffene renner ut i sjøen igjen.

I tillegg til innsatsen fra rovdyra, kan også flom i elvene bidra til gjødslingseffekten fra død laks.

Bakvendtland

I denne studien er det meste bakvendt i forhold til hva man vanligvis tenker om hvordan naturen er skrudd sammen.

Professor Dag Hessen ved Universitetet i Oslo sier til forskning.no at studien er en påminnelse av at koblingene i økosystemene i naturen kan overraske.

- Vi er vant med å tenke oss at dyra beiter på plantene og at energi og næringsstoffer går oppover i næringskjeden. Det er interessant å se at påvirkningen går veier som vi ikke har tenkt på, sier han.

Hessen mener studien er tydelig i sine konklusjoner om at oppgangen av laks gjødsler skogen langs elvene.

- Her ser vi veldig klart hvordan laksen påvirker vegetasjonen, sier Hessen.

Svalbard gjødsles fra havet

I norsk natur har vi ikke noen massemigrasjoner fra sjøen og opp i ferskvann som kan måle seg med det som skjer når millioner av stillehavslaks hvert går opp i elvene på vestkysten av Nord-Amerika. Norske lakseelver blir små i forhold.

Vi har heller ikke bjørner som tar fisken opp av elvene.

Men det er ikke helt uvanlig at naturen henter næringsstoffer fra havet opp på land.

Hessen peker på Svalbard, der de store bestandene av sjøfugl henter fisk langt ute på havet.

Næringsstoffene i fugleskiten gir grunnlag for planter og andre organismer på land.

- Dette er en veldig viktig årsak til at det er grønt på Svalbard, sier Hessen.

Massevandring

I Barentshavet skjer det hvert år en massemigrasjon som har noen likhetstrekk med stillehavslaksen.

Lodda er en liten laksefisk og dermed fjernt i slekt med sine større slektninger i Canadas elver. Den kommer hvert år inn mot kysten av Finnmark, Nord-Troms og deler av Russland for å gyte. Etter gyting dør den.

Sigurd Tjelmeland ved Havforskningsinstituttet sier at gytebestanden i noen år kan være på over 500 000 tonn. Det representerer en stor biomasse, som kan ha en stor effekt på livet på økosystemet på havbunnen.

- Vi kan imidlertid ikke tallfeste effekten, sier han.

Avsløres

Den nye studien fra Canada bruker måling av ulike nitrogenisotoper som hjelpemiddel til å avsløre bidrag fra laksen til næringsinnholdet i plantene. Isotopen N15 er knyttet til nitrogen fra dyr.

Forskerne bak studien holder til ved Simon Fraser University i Burnaby i Canada. De konkluderer med at redusert bestand av laks særlig vil påvirke skogen langs mindre og næringsrike elver.

Men nitrogentilførsel til økosystemene påvirkes også av andre faktorer. Or er et treslag som kan hente nitrogen fra lufta takket være partnerskap med nyttige bakterier i rotsystemet.

I studien fant forskerne at langs elver der det vokser mye or, er påvirkningen fra lakseoppgangen mindre.

Referanse:

Morgan D. Hocking og John D. Reynolds: “Impacts of Salmon on Riparian Plant Diversity, Science 23. mars 2011. Se sammendrag her.

Powered by Labrador CMS