Big data eller kjempedata er et datasett som har et volum, hastighet, variasjon og/eller kompleksitet som gjør at tradisjonelle verktøy ikke er i stand til å behandle og ikke minst analysere dem. Siden snart all forbruker- og kjøpsadferd blir maskinregistrert er det nærliggende for bedrifter å for eksempel utnytte disse dataene til å skaffe seg konkurransefortrinn der de kan. (Foto: Microstock)

Nytt fra akademia: Utlyser penger til forskning på digitaliseringens dilemmaer

Utviklingen innefor big data, bruk av droner, sosiale medier og digitalisering av skolen reiser spørsmål om personvern, trygghet, og åpenhet. Nå utlyses 100 millioner kroner til å forske på ansvarlig innovasjon. 

Den første utlysningen til Forskningsrådets nye program SAMANSVAR er nå klar. 

Totalt skal det lyses ut 100 millioner kroner til forskning som skal bidra til ansvarlig teknologiutvikling og et samfunnsansvarlig næringsliv. 

Det er en stor bredde av aktuelle temaer for prosjektsøknader. Eksempler kan være:

  • Big data og overvåkning – dilemmaer mellom samfunnsnytte og personvern.
  • Bruk av droner - overvåkning av kritisk samfunnsinfrastruktur vs. militær bruk og personovervåkning.
  • Smarte systemer og fremtidens behov for arbeidskraft.
  • Digitalisering av skolen – styrket læringspotensial eller kilde til uro.

– Forskningsrådet ønsker å bidra til en positiv samfunnsmessig utvikling og til at forskning og innovasjon ikke medfører uønskede konsekvenser, uttaler divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik.

Les mer om programmet og søknadsfrister på Norges forskningsråds nettsider. 

Powered by Labrador CMS