Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

Årsakene til CP er sammensatte, og forskerne er langt unna et svar på å si hvorfor noen får CP og andre ikke. (Foto: morrowlight / Shutterstock / NTB scanpix)

Lavere risiko for CP hos barn av foreldre med høy utdanning

Høyt utdannende foreldre har lavere risiko for å få et barn med cerebral parese enn foreldre som kun har fullført grunnskolen.

Cerebral parese er en hjerneskade som oppstår hos barn enten i fosterlivet eller i tidlig alder. CP forstyrrer kommunikasjonen mellom hjernen og musklene, og gir manglende kontroll i ulik grad over muskler og bevegelser.

To av 1000 fødte barn i Norge får cerebral parese, og selv om det er en relativt sjelden tilstand, så er det den vanligste årsaken til funksjonsnedsettelse hos barn.

Ingeborg Forthun er samfunnsøkonom, men tok doktorgraden sin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin på Universitetet i Bergen. Der forsket hun på hvordan sosioøkonomisk status påvirker helsen til nyfødte barn.

– Forekomsten av cerebral parese har falt i Norge, og jeg var nysgjerrig på om denne reduksjonen i tilfeller av CP har kommet alle til gode, eller kun de med høyest sosioøkonomisk status.

– Det har ikke tidligere blitt gjort systematiske undersøkelser som ser på sammenhengen mellom utdanningsnivå hos foreldrene og risikoen for CP hos barnet, sier Forthun.

Cerebral parese

  • Hjerneskade som oppstår tidlig i fosterlivet eller opp til to års alder.
  • Symptomene på cerebral parese varierer fra person til person. Milde tilfeller gir bare ørsmå endringer av bevegelser eller muskelkontroll. De hardest rammede kan fullstendig mangle kontroll over bevegelser. Kilde: Norsk helseinformatikk

Ikke utdanningen i seg selv

Ingeborg Forthun. (Foto: Privat)

Forthun og kollegene hennes kombinerte tall fra Danmark og Norge. I alt inngikk 2,3 millioner norske barn og 1,2 millioner danske barn i undersøkelsen. Forskerne fant ut at blant foreldre med høy utdanning var det en tredjedel lavere forekomst av barn med CP, hvis man sammenlignet med foreldre som kun hadde fullført grunnskolen.

Det var et motsatt forhold mellom forekomst av CP og utdanning hos foreldrene: Dess lavere utdanning, dess større forekomst av CP. Også fars utdanningsnivå spilte en rolle. Lavest forekomst av CP fant forskerne hos foreldrepar hvor både mor og far hadde høy utdanning.

De fant imidlertid ikke at utdanning i seg selv hadde en forebyggende effekt på risikoen for CP hos barnet:

- Hos søsken, hvor den ene hadde høyere utdanning enn den andre, fant vi ikke noe forskjell i forekomst av CP hos barna deres, sier Forthun.

Det er ikke er trolig ikke utdanningen i seg selv som påvirker risikoen, men andre underliggende faktorer, som både styrer hvor mye utdanning man tar og risiko for å få barn med CP, mener Forthun.

Overvekt gir mer risiko for CP

En underliggende faktor kan for eksempel være livsstilen til mor:

- Forskning har vist at det er høyere dødlighet hos personer med lav utdanning. Dette er blant annet knyttet til ulikheter i livsstil, forklarer Forthun.

Fra før av vet man også at overvekt gir økt risiko for komplikasjoner i svangerskapet og ved fødselen. Forthun ville undersøke om overvekt hos mor og far kunne forklare den økte risikoen for CP hos barnet.

De fant at fars overvekt ikke spilte noen rolle for forekomsten av CP hos barnet, men at risikoen økte i takt med mors vekt før svangerskapet.

- Det antyder at det er komplikasjoner i svangerskapet og under fødselen som gir økt risiko for CP hos barn av mødre med overvekt, sier Forthun.

Ingen pekefinger

Andre underliggende faktorer, som ikke er undersøkt av Forthun, er økt risiko for CP hos barnet dersom en av foreldrene selv har CP.

- Har du selv cerebral parese, så kan det hende at det både hindrer deg i å ta høyere utdanning, og at det gir dine barn en høyere risiko, sier forskeren.

Årsakene til CP er nemlig sammensatte, og forskerne er langt unna et svar på å si hvorfor noen får CP og andre ikke. Hvis overvekt er en faktor, er dette imidlertid noe som kan forebygges, uten at Forthun ønsker å komme med en pekefinger til vordende mødre og fedre.

- Vi vet at overvekt generelt er et problem i befolkningen, og myndighetene kan og bør gjøre det enda enklere for folk å velge sunne løsninger, sier Forthun.

Hun mener uansett at det er viktig å fortsette å forske på hva sosioøkonomiske ulikheter har å si for helsen din, både tidlig og sent i livet.

- Det er veldig viktig at vi fortsetter å dokumentere sosioøkonomiske ulikheter i CP systematisk på samme måte som vi dokumenterer forekomst av CP. Jeg oppfatter at det er mye fokus på sosial ulikhet i dødelighet og sykdom som oppstår senere i livet, men mindre på sosial ulikhet i nyfødthelse, sier forskeren.

Referanser:

Ingeborg Forthun, Katrine Strandberg-Larsen, Allen J Wilcox, Dag Moster, Tanja Gram Petersen, Torstein Vik, Rolv Terje Lie, Peter Uldall, Mette Christophersen Tollånes: "Parental socioeconomic status and risk of cerebral palsy in the child: evidence from two Nordic population-based cohorts". International Journal of Epidemiology, 26.juni 2018.

Ingeborg Forthun, Allen J Wilcox, Katrine Strandberg-Larsen, Dag Moster, Ellen A Nohr, Rolv Terje Lie, Pål Surén,Mette C Tollånes : "Prepregnancy BMI and Risk of Cerebral Palsy in Offspring". Pediatrics, oktober 2016.

Powered by Labrador CMS