Kulltegninger av neshorn i den franske hulen. (Foto: C. Fritz/MC)

Disse kulltegningene ble laget for titusenvis av år siden. Nå har forskere analysert kullet.

Hva kan kullet fortelle om hulens historie?

Disse tegningene er i en hule i Frankrike. Den kalles for Cahuvetgrotten, og her inne finnes noen av de best bevarte hulemaleriene i verden.

Det er et stort grottekompleks, og hulemaleriene blir fortsatt analysert. Noen av maleriene er laget med trekull, og forskere har funnet mange trekullrester på bakken inne i grotten.

En fransk forskergruppe har undersøkt hva slags tresorter som er brukt, og hvordan de som bodde her har brukt ild inne i grottene.

En samling av mange forskjellige dyr. (Foto: C. Fritz/MC)

To forskjellige perioder

Tidligere undersøkelser av Chauvetgrotten har vist at den ble brukt i flere tusen år. Den ble hovedsakelig brukt i to perioder, fra 37 000 til 33 500 år siden, og så igjen mellom 31 000 og 28 000 år siden.

Den ble oppdaget i 1994, og det er hundrevis av malerier inne i hulen. Maleriene er av mange forskjellige dyr, blant annet nesehorn, som du kan se på bildet over.

Forskerne har nå analysert mange biter av kull som er funnet inne i hulen, og det viste seg at spesielt én tresort var mye brukt av de som lagde maleriene.

God gammeldags

Av 171 kullprøver var 170 furu. Det henger sammen med at tresorten sannsynligvis var lett tilgjengelig utenfor hulen, men også at furu er en myk tresort. Det gjør det lettere å tegne med brede streker på veggen, så det kan være at egenskapene til furu passet godt.

Forskerne har også funnet spor etter ildsteder inne i hulene, som kan ha blitt brukt til å lage kullbitene.

Mange brennmerker på veggene inne i hulen viser også at hule-malerne brukte fakler til å lyse opp hulen.

Ild hadde sannsynligvis mange bruksområder inne i hulen, som matlaging eller som beskyttelse for ville dyr. Dette er bare spekulasjoner, siden spor etter sånne aktiviteter er borte for lenge siden.

Omriss av noe som kan være kattedyr. (Foto: C. Fritz/MC)

Referanser:

Théry-Parisot mfl: Illuminating the cave, drawing in black: wood charcoal analysis at Chauvet-Pont d’Arc. Antiquity, 2018. DOI: 10.15184/aqy.2017.222. Sammendrag

Powered by Labrador CMS