Flere land, blant dem Norge, ber nå leger vurdere helsetilstanden til eldre og skrøpelige nøye før de får koronavaksine.

Ingen dødsfall er direkte knyttet til korona­vaksine, ifølge eksperter

Koronavaksine har i seg selv ikke forårsaket dødsfall i Europa, selv om det er registrert en rekke dødsfall blant dem som har fått vaksinen, mener eksperter.

Det store flertallet av dem som har avgått ved døden etter å ha mottatt koronavaksine, har vært eldre og skrøpelige.

I forrige uke ble det slått internasjonal alarm etter meldinger om at 23 mennesker var døde etter å ha fått den første dosen av Pfizer-Biontech-vaksinen i Norge.

Senere har antallet dødsfall blant vaksinerte økt, men Legemiddelverket har konkludert med at det ikke er vaksinen i seg selv som tar liv.

– Meldingene kan tyde på at vanlige bivirkninger fra mRNA vaksiner, slik som feber og kvalme, kan ha ført til dødsfall hos enkelte skrøpelige pasienter, konstaterte overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket i forrige uke.

– Dersom man er veldig skrøpelig, bør man antakelig ikke vaksineres, la fagdirektør Steinar Madsen til.

Skapte frykt

Meldingene fra Norge skapte likevel frykt og ga vaksinemotstandere vann på mølla. Helsemyndighetene i en rekke land rykket ut og forsikret om at det ikke er fastslått noen klar årsakssammenheng mellom covid-19-vaksine og dødsfall.

Av de over 800 000 som er vaksinert i Frankrike, var det før helga registrert ni dødsfall blant kronisk syke pasienter på syke- og hvilehjem.

– Ingenting får oss til å konkludere med at de rapporterte dødsfallene var knyttet til vaksinasjon, slår det franske legemiddelverket ANSM fast.

I Sverige er det meldt om 13 dødsfall blant vaksinerte, mens Island har meldt om sju. Heller ikke der er det påvist noen direkte årsakssammenheng.

I Portugal døde en helsearbeider to dager etter å ha fått vaksine, men obduksjonen viste ifølge landets justisdepartement at det ikke var vaksinen som forårsaket dødsfallet.

Ikke spesifikk bekymring

Frankrike følger utviklingen i andre land tett, og landets innenriksdepartement hadde for en uke siden registrert 71 dødsfall blant vaksinerte.

EUs legemiddeltilsynet (EMA) konkluderte samtidig med at det ikke forelå «spesifikk bekymring» om bivirkninger knyttet til Pfizer-Biontech-vaksinen.

Antallet dødsfall blant dem som har fått vaksinen, blir så langt ikke ansett for å være unormalt høyt, og det er heller ikke påvist noen direkte forbindelse mellom vaksinen og dødsfallene, lyder deres konklusjon.

Dødsfallene forklares i stor grad med at de fleste europeiske land, i likhet med Norge, har plassert eldre og skrøpelige sykehjemsbeboere først i vaksinekøen.

– Det er ikke uventet at noen av disse menneskene blir syke som følge av høy alder eller underliggende plager kort tid etter at de har fått vaksinen, uten at vaksinen i seg selv spiller noen rolle, konkluderer det britiske legemiddeltilsynet MHRA.

Sensitivt spørsmål

Dødsfall blant vaksinerte er et sensitivt spørsmål, og det behandles svært ulikt fra land til land.

Norge og de øvrige nordiske landene har i likhet med Frankrike spilt med åpne kort, opplyst om hvor mange dødsfall som er registrert og hvilke mulige bivirkninger vaksinen kan ha.

MHRA har holdt slike opplysninger tilbake, trolig for ikke å spre frykt og forårsake økt vaksinemotstand, men lover nå å legge fram slik informasjon.

– Vi kommer regelmessig til å publisere alle mistenkelige reaksjoner som rapporteres i forbindelse med covid-19-vaksiner, sammen med vår vurdering av disse dataene, het det i en kunngjøring fra MHRA i helgen.

Må vurdere helsetilstand

Verken britiske helsemyndigheter eller andre europeiske land har hittil endret sine vaksineprogram eller reist tvil om hvorvidt koronavaksinen er trygg.

I Norge har det rett nok gått ut en generell oppfordring til leger om å nøye vurdere helsetilstanden til svært skrøpelige pasienter før de eventuelt vaksineres.

En rekke andre land følger samme praksis, blant dem Irland der helsevesenet (HSE) søndag viste til Norge og oppfordret irske leger til det samme.

– Man bør ikke vaksinere mennesker dersom den forventede levealderen deres er mindre enn den tiden det tar før vaksinen blir effektiv, heter det i et brev fra HSA til legene.

Over 60 millioner doser koronavaksine var i helgen satt i 64 land, viser en oversikt fra AFP i helgen. I Norge hadde da nærmere 72 000 fått første dose av Pfizer-Biontech-vaksinen, mens i underkant av 2000 hadde fått andre dose.

Powered by Labrador CMS