Foreldrenes utdanning har betydning for unges søvnvaner, viser dansk forskning.
Foreldrenes utdanning har betydning for unges søvnvaner, viser dansk forskning.

Foreldrenes utdanning påvirker unges søvnvaner

Barn av foreldre med høyere utdanning har bedre søvnvaner enn barn av foreldre som bare har grunnskolen, viser dansk forskning.

– Den høyeste forekomsten av merknader når det gjelder søvn ser vi blant unge med foreldre som maksimalt har grunnskoleutdanning, ifølge forsker Lis Marie Pommerencke ved Statens Institut for Folkesundhed i Danmark.

– Og den laveste ser vi blant unge som har foreldre med lang videregående utdanning, konkluderer hun.

Dobbelt så høy risiko

Undersøkelsen bygger på data om nærmere 8.800 danske ungdommer. De ble intervjuet av skolehelsetjenesten i skoleåret 2021-2022. De fikk blant annet spørsmål om søvnvaner.

Hvis helsesykepleieren oppfattet noe hun mente vekket bekymring, krevde ekstra innsats eller oppfølging, satte hun en bemerkning i ungdommens journal. Det kunne gjelde temaer som «ikke uthvilt om morgenen» eller «hverdagen er påvirket av tretthet».

Ifølge rapporten har unge med foreldre som har kun grunnskoleutdanning, dobbelt så høy risiko for å få en bemerkning som dem med foreldre med lang høyere utdanning.

Mer søvnvansker hos jentene

Samtidig har unge med mødre som var under 25 år ved barnets fødsel, 1,5 gang økt risiko for å få en bemerkning enn dem som har mødre som var eldre.

Rapporten avdekker at det er tydelig forskjell mellom jenter og gutter.

– Vi ser at det er høyere forekomst av bemerkninger knyttet til søvn blant jentene, sier Pommerencke.

– Kjønnsforskjellene vi ser i rapporten, kan ha mange årsaker. Det kan tenkes at digital mediebruk og mistrivsel kan være med på å forklare forskjellene, sier hun.

Sosiale medier

Statens Institut for Folkesundhed har i en tidligere undersøkelse konkludert med at høy bruk av sosiale medier bidrar til dårlige søvnvaner hos unge.

– Barn av foreldre uten videregående utdanning viser seg å ha et høyere forbruk av sosiale medier, noe som kan være en medvirkende forklaring på at denne gruppen har dårligere søvnvaner, ifølge Pommerencke.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS