Flere fullfører videregående skole på normert tid, ifølge SSB.

Elever på videregående fullfører tidligere enn før

Det er blitt vanligere å fullføre videregående opplæring på normert tid, og det er samtidig en lavere andel som bruker mer enn normert tid på å fullføre.

72 prosent fullførte på normert tid blant elevene som startet på videregående høsten 2017. Dette er en økning på 3 prosentpoeng fra kullet som startet i 2016, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

På ni år har andelen som fullførte på normert tid, økt med hele 10 prosentpoeng. Blant dem som begynte i videregående i 2010, var det 62 prosent som fullførte på normert tid.

– Vi må tilbake til startkullet i 2009 versus 2010 før vi så en lignende endring i andelen som fullførte fra ett år til det neste, sier førstekonsulent Steffan Næss i Statistisk sentralbyrå.

Samtidig har andelen som har fullført på mer enn normert tid, sunket fra 12 prosent til 10 prosent fra 2016- til 2017-kullet.

– Vi kan dermed si at videregåendeelevene fullfører tidligere, sier Næss.

For elevene som begynte i 2017, kom koronanedstengingen i sjette semester på videregående.

– Det blir interessant å se over de kommende to publiseringene om dette kun er en midlertidig forflytting forårsaket av avlyste eksamener, og/eller forenklet fullføring, sier Næss.

Andelen som fullfører på normert tid, har spesielt økt blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS