Muslimer i Norge er mer religiøse enn andre nordmenn. Det dokumenteres i en undersøkelse Kifo har fått gjennomført. Her fra fredagsbønn i Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat moskeen i Oslo i mars 2019.

Ny undersøkelse: Muslimer i Norge er mer religiøse enn kristne

Blant personer i Norge med tilhørighet til islam, er det flere som sier at de tror på Gud enn blant dem med kristen tilhørighet.

Det kommer fram i en undersøkelse gjort av Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (Kifo). Her sier 71 prosent av de spurte med muslimsk tilhørighet at de er helt enig i utsagnet: «Jeg tror at Gud virkelig finnes, og det er jeg ikke i tvil om».

Bare 15 prosent av kristne sier det samme, skriver Vårt Land.

I majoritetsbefolkningen er det 11 prosent som om sier seg enige i utsagnet.

En av to muslimer ber daglig

Et annet funn er at 46 prosent av norske muslimer sier de ber minst én gang om dagen.

– Norske muslimer er i snitt noe mer religiøse enn norske kristne. Men dette må man se i sammenheng med at mange norske kristne ikke er særskilt religiøse, sier Tore W. Rafoss, forsker ved Kifo.

Noe mer konservative

I tillegg til at muslimer ser ut til å være hakket «mer religiøse» peker undersøkelsen på at muslimer i snitt er noe mer konservative i verdispørsmål, forteller Rafoss.

Undersøkelsen ble sendt til nordmenn som har innvandret fra følgende land, eller har foreldre med bakgrunn fra disse landene: Afghanistan, Bosnia-Hercegovina, Irak, Iran, Kosovo, Marokko, Pakistan, Somalia og Tyrkia.

Undersøkelsen er utført i mars 2022 av Kantar på vegne av Kifo med vel 800 respondenter med muslimsk bakgrunn.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.Powered by Labrador CMS