Forskere gjorde intervjuer med amerikanere og tyskere gjennom ti år for å finne ut hvordan troen deres utviklet seg.

De fleste ble mer åpne for andres tro med årene

– Alle har blitt mer pragmatiske og ydmyke med årene, sier forsker.

Troen endrer form gjennom livet, ifølge en ny studie gjennomført av forskere fra Bielefeld University i Tyskland og University of Tennessee i USA.

– Lenge trodde man at religiøs utvikling tok slutt med barnetroen og overgangen til voksenlivet, sier hovedforfatter Heinz Streib.

Forskningen som han og kollegene har gjort tyder imidlertid på noe annet.

Gjorde intervjuer

Forskerne gjorde dybdeintervjuer i tre runder gjennom en tiårsperiode. I den første deltok over tusen amerikanere og tyskere. 250 sa ja til et andre intervju - og 75 hang fortsatt med på det siste.

Deltakerne tilhørte mange ulike religioner og trosretninger - ikke-religiøse inkludert.

De svarte på spørreskjemaer over nett i tillegg til at forskerne gjorde dybdeintervjuer med dem. I intervjuene brukte forskerne et kjent format som ble utviklet av den amerikanske teologen James Fowler.

Fulgte deltakerne gjennom mange år

Spørsmålene var om livshistorie, relasjoner, verdier og trosretning. Intervjuene skulle også fange opp hvordan deltakerne forholdt seg til troen sin.

Forskerne satte spesielt pris på deltakerne som var med mer enn en gang. Resultatene fra de to gruppene kunne si noe om utviklingen i troen over tid.

Forskerne delte opp måten å tro på i kategorier etter hvordan tro, spiritualitet og verdensbilde påvirket deltakernes liv.

Ulike måter å forholde seg til religion

De plasserte disse religiøse stilene på en stige med fire trinn. En fundamentalistisk og etnosentrisk stil nederst. Det vil si en tro på at egen religion er mer viktig enn andre.

Øverst er det forskerne kaller en dialogisk stil - som innebærer en større åpenhet overfor andre trosretninger.

Tendensen forskerne så var at deltakernes tro ofte beveget seg til en av de høyere kategoriene gjennom årene.

De ble enkelt sagt mer åpne. Men det var også en betydelig andel det gikk andre veien med. Mange beveget seg dessuten både ned og opp mellom de fire nivåene.

Mer pragmatiske og ydmyke

Funnene fra denne studien samsvarer med tidligere norsk forskning.

I 2020 skrev forskning.no om forskeren Erling Birkedal ved MF vitenskapelige høyskole, som fulgte 13 personer gjennom 22 år. De var 13 år da han begynte.

Birkedal ville finne ut hvordan religiøsitet og livssyn forandrer seg gjennom livet.

Han intervjuet både troende og ateister. Og selv om utvalget hans var lite, kunne han si en ting om dem som var med:

– Alle har blitt mer pragmatiske og ydmyke med årene, sa han.

Referanse:

Streib, H., Chen, Z. J., og Hood, R. W., Jr. (2021). Faith development as change in religious types: Results from three-wave longitudinal data with faith development interviews. Psychology of Religion and Spirituality (sammendrag).

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS