8 prosent oppgir at de har hatt minst ett betalingsproblem det siste året.

Én av fem takler ikke uforutsette utgifter

Flere enn før har økonomiske vansker, viser Levekårsundersøkelsen for 2023. Én av fem oppgir at de ikke klarer å betale uforutsette utgifter uten å ta opp lån.

– 2023 var preget av økt rente- og prisnivå. Levekårsundersøkelsen viser at andelen som oppgir å ikke har råd til materielle og sosiale goder har økt de siste årene, og det samme gjelder andelen med betalingsproblemer, sier seniorrådgiver Håvard Bergesen Dalen i Statistisk sentralbyrå.

Levekårsundersøkelsen for fjoråret, som byrået står bak, viser at 20 prosent av befolkningen over 16 år ikke klarte å betale en uforutsett utgift på 20.000 kroner uten å ta opp lån eller selge gjenstander.

Mest utbredt er vanskene blant enslige.

8 prosent oppgir at de har hatt minst ett betalingsproblem det siste året. Det innebærer problemer med å betale husleie, lån, strøm eller kommunale avgifter.

Til sammenligning var der i 2022 6 prosent som oppga det samme.

Økte boutgifter er en av årsakene til at de økonomiske vanskene i befolkningen øker. I 2023 brukte en av fem husholdninger minst 40 prosent av inntekten sin til bolig, mens i 2021 var andelen 15 prosent.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS