– Det er rimelig at det er en balanse mellom ekstern og intern finansiering sier administrerende direktør Geir Axelsen i SSB.

SSB får ikke tjene mer på eksterne forskningsoppdrag

Finansdepartementet nekter SSB å øke sin eksterne forskning. Minst halvparten av forskningen må tjene offentlig sektor, krever nye retningslinjer.

Fra 2018 til 2019 økte de eksterne oppdragsinntektene til Statistisk sentralbyrå (SSB) med 12 prosent, til 256 millioner kroner. En slik vekst blir umulig med retningslinjene Finansdepartementet nå har satt for SSBs forskning og analyse, skriver Finansavisen.

SSB må nå holde igjen på sine eksterne forskningsoppdrag for å oppfylle departementets budsjettkrav.

– Det er ikke utfordrende. Det er rimelig at det er en balanse mellom ekstern og intern finansiering, sier administrerende direktør Geir Axelsen i SSB til avisen.

Retningslinjene slår fast at eksterne oppdrag ikke må gå på bekostning av «kjernevirksomheten», altså analyser og modellkjøringer på vegne av de ulike departementene.

Eksterne inntekter «bør ikke overskride summen av grunnbevilgningen og midler fra modellkontraktene», heter det i retningslinjene fra departementet.

– Akkurat i år har vi eksterne inntekter som er noe høyere enn finansieringen fra Finansdepartementet, men over tid har vi hatt omtrent 50/50, så dette kravet bør være mulig å imøtekomme, tror han.

Powered by Labrador CMS