Forskere har beregnet hvor mye sykdom koster samfunnet hvert år.

Sykdom og tidlig død koster det norske samfunnet 370 milliarder årlig

Det årlige produksjonstapet for det norske samfunnet som følge av at arbeidstakere er syke, uføre eller dør tidlig, er på over 370 milliarder kroner.

Professor Jonas Minet Kinge har sammen med kolleger ved Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet (FHI) beregnet produksjonstapet fra sykdom og tidlig død i 2019. Estimatet tilsvarer cirka 10,5 prosent av Norges BNP det året, skriver Aftenposten.

Nesten en tredel av tapet er knyttet til psykiske lidelser og rus. I tillegg utgjør muskel- og skjelettlidelser en stor andel. Til sammen står disse to gruppene for 60 prosent av produksjonstapet knyttet til sykdom.

– Jeg tror det vil overraske mange at en så stor andel av tapet er konsentrert i disse to gruppene, sier Kinge.

Datagrunnlaget inkluderer 26,7 millioner sykmeldingsdager, over 360.000 uføretrygdede og 41.000 dødsfall i 2019.

LES OGSÅ:

Powered by Labrador CMS