Skog til bioenergi – jorda kan få lide

Bruk av skogressurser til bioenergi er tenkt å bidra til en bærekraftig utvikling. Imidlertid kan økt uttak av biomasse ha uheldige effekter på skogøkosystemet. Dette gjelder spesielt fjerning av greiner og topper.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Uttak av biomasse til bioenergi. (Foto: Helmer Belbo, Skog og landskap)

Det kan altså bli en konflikt mellom behovet for bruk av bioenergi og en bærekraftig langsiktig skogforvaltning, og det kan bli nødvendig å sette inn tiltak for å løse problemet.

Trær innholder store mengder næringsstoffer, og de trenger disse næringsstoffene for å vokse. Fjerning av trær under hogst innebær også fjerning av næringsstoffene som finnes i trærne.

Med en mer intensiv fjerning av biomasse, kan store mengder næringsstoffer bli fjernet. Dette betyr at det blir mindre mengder næringsstoffer igjen i skogen for den neste generasjonen trær.

Forsøk med fjerning av greiner og topper har ofte, men ikke alltid, ført til redusert tilvekst i den neste generasjonen, sammenlignet med situasjonen da greiner og topper ble liggende igjen.

Trenger næringsstoffer i jorda

Om fjerning av biomasse ikke skal føre til redusert tilvekst på sikt, må nye næringsstoffer bli tilført. Viktige næringsstoffer i denne sammenheng er nitrogen, fosfor, kalsium, magnesium og kalium.

Et næringsrikt økosystem kan i visse tilfeller erstatte næringstapet som forekommer etter intensiv fjerning av biomasse, i hvert fall på kort sikt.

Uansett, et langsiktig tap av næringsstoffer fra skogøkosystemet er ikke forenlig med prinsippene for et bærekraftig skogbruk.

Gjødsling kan bli nødvendig

Mineraler i jord er blant de viktigste kildene til mange næringsstoffer. Nitrogen er et viktig unntak. Den viktigste kilden til nitrogen i skogøkosystemet er atmosfæren. Næringsstoffene blir frigjort fra mineralene under for eksempel forvitring.

Mange jordtyper er følsomme for tap av næringsstoffer fordi de har ikke mulighet til å erstatte tapet. Eksempler er jord i kalde områder, grunn jord, sur jord eller lys kvartssandjord.

For disse jordtypene, kan det bli nødvendig å gjødsle for å erstatte tapet av næringsstoffer etter hogst, spesielt når greiner og topper blir fjernet.

Det er flere mulige måter å kompensere for tapet av næringsstoffer:

  • Konvensjonell gjødsling
  • Kalksteintilførsel
  • Tilbakeføring av aske fra forbrenning av biomasse til skogen

Alle de viktigste næringsstoffene, unntatt nitrogen, finnes i vedaske.

Nitrogen er mangelvare

I Norge er nitrogen det næringsstoffet som oftest begrenser skogens tilvekst. Med andre ord kunne vi fått mer tilvekst dersom det fantes mer nitrogen i økosystemet.

I nordiske langtidsforsøk med heltretynning og konvensjonell tynning viser det seg at nitrogengjødsling motvirket reduksjonen i tilvekst etter heltretynning.

I områder der nitrogentilførsel via regn og snø er lav, kan det altså bli nødvendig med nitrogengjødsling i tillegg til asketilførsel. Dette gjelder for hele Norge unntatt noen begrensede områder på Sørlandet.

Powered by Labrador CMS