Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

– Kartleggingen av bynaturen vil forhåpentligvis øke bevisstheten om og stoltheten av Oslo som en av verdens grønneste hovedsteder, sier forsker. (Illustrasjonsfoto: Wiola Wiaderek / Shutterstock / NTB scanpix)

Overraskende mange trær i Oslo

Oslo har dobbelt så stort areal av trekroner som tak, viser nye beregninger.

Ikke bare er Oslo den kommunen i Norge med størst naturmangfold, men selve byen har også veldig mange trær.

– Vi har beregnet at det er dobbelt så stort areal av trekroner som det er av tak i byggesonen i Oslo, sier David Barton, seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Dette er overraskende mye i forhold til hva man skulle tro i Norges største by, ifølge Barton.

Laserskanninger av byen

Beregningene er gjort basert på flyfoto og laserskannede data fra fly gjennomført av Oslo kommune.

– Vi har brukt en metode som gjør at vi kan identifisere enkelt-trær og totalt trekroneareal, forklarer Frank Hansen, overingeniør i NINA.

Nytt perspektiv på byen

Dataene er en del av et større arbeid med å kartlegge bynaturen og lage økosystemregnskap for Oslo. Slike regnskap gir informasjon om byenes naturkapital, altså den samlede økonomiske verdien av goder og tjenester vi får fra naturen.

Regnskapet viser endring over tid i areal, tilstanden av vegetasjonen og de godene vi får fra naturen. Det kan være alt fra luftrensing til pollinering.

– Det er ikke bare et viktig forvaltningsredskap, men kan også endre vår forestilling om byen; Oslo har mer grønn enn grå infrastruktur – det er et urbant økosystem: Et samfunn av planter, dyr og mikroorganismer og samspillet med det bygde bymiljøet som omgir dem, sier Barton.

Nå arbeider forskerne videre med å kartlegge verdien av naturen i Oslo.

– En av grunnene er å bidra til at folk kan bli bevisst på verdien av «hverdagsnaturen» i byene. Hverdagsnaturen som vi blir i godt humør av uten å vite hvorfor, og kanskje ikke verdsetter før den er borte, sier Barton.

Han avslutter:

– Oslos identitet for mange er definert med nærheten til Marka og Oslofjorden. Kartleggingen og verdsetting av bynaturen vil forhåpentligvis øke bevisstheten om og stoltheten av Oslo som en av verdens grønneste hovedsteder, sier Barton.

Referanse:

Frank Hanssen mfl: Mapping urban tree canopy cover using airborne laser scanning. Applications to urban ecosystem accounting for Oslo, NINA Rapport 2019

Powered by Labrador CMS