Ustabil vinter kritisk for blåbær

Korte perioder med mildvær og snøsmelting midtvinters kan føre til store skader på lyngplanter, spesielt blåbær. Dette er påvist gjennom simulering av en varmeperiode.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: www.colourbox.no)

- Blomsterproduksjonen hos blåbær ble redusert med 80 prosent etter at vi simulerte en ukes lang varmeperiode i mars 2007, sier Jarle W. Bjerke, forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Slike korte perioder med mildvær og snøsmelting midtvinters gir også konsekvenser for fjellkrekling og tyttebær.

- Varmeperioder på vinteren er et eksempel på en type ekstremvær som trolig blir langt vanligere de neste tiårene som følge av globale klimaendringer, sier Bjerke.

Tre lyngplanter – blåbær, fjellkrekling (krøkebær) og tyttebær – ble nøye studert i løpet av vekstsesongen etter simuleringen. Disse ble sammenlignet mot kontrollplanter som ikke hadde blitt oppvarmet.

Forsinket

Utviklingen av bladknopper hos blåbær var forsinket med hele tre uker. Den dramatiske reduksjonen i blomsterproduksjonen førte til at nesten ingen bær ble produsert den sommeren.

Fjellkrekling hadde noe forsinket knopputvikling, men ingen klar reduksjon i blomster- og bærproduksjon.

Tyttebær responderte til vinteroppvarmingen med aktiv dannelse av nye knopper, noe som kan indikere at overvintrende knopper var blitt noe skadet. Tyttebær hadde også redusert blomster- og bærproduksjon.

Prosjektet er et samarbeid mellom NINA og forskningsinstitusjoner i Sverige, Storbritannia og USA.

Forsøket ble gjennomført utendørs ved Abisko Naturvetenskapliga Station i Nord-Sverige, omtrent 4 mil fra Narvik kommune. Varmeperioden ble simulert ved hjelp av infrarøde varmelamper som hang over vegetasjonen og som smeltet bort snøen i løpet av et par dager.

Etter at snøen forsvant, ble vegetasjonen varmet opp av lampene i 5 dager til. Temperaturene på bakken og i lufta samsvarte med temperaturforholdene observert i forbindelse med naturlige varmeperioder på vinteren.

Varmelamper har smeltet bort snøen, og vegetasjonen titter fram. Del av varmelampe vises øverst i bildet. Ulike måleinstrumenter vises også. (Foto: Jarle W. Bjerke)

Resultatene viser at en enkel, kortvarig periode med mildvær på vinteren kan ha betydelig innvirkning på utvikling og reproduksjon hos lyngplanter.

– Nordlige økosystemer, som er dominert av lyngplanter, kan få redusert produktivitet og diversitet dersom frekvensen av slike hendelser øker, sier Bjerke.

Selv om klimaendringer kan føre til lengre vekstsesong ved at snøen smelter noe tidligere på våren, er nordlige økosystemer spesielt utsatt når korte varmeperioder midtvinters etterfølges av kulde resten av vinteren.

- I slike tilfeller kan vinterdvalen brytes samtidig som plantene mister den beskyttelsen som et tykt snødekke gir, sier Bjerke.

Referanse:

Bokhorst, Bjerke, Bowles, Melillo, Callaghan & Phoenix: Impacts of extreme winter warming in the sub-Arctic: growing season responses of dwarf shrub heathland, Global Change Biology, Volume 14 Issue 11, Pages 2603 - 2612.

Powered by Labrador CMS