Mager rein blir rovdyrmat

For mange rein på beitene i Finnmark gir mange små og svake dyr. Disse blir lett tatt av rovdyr. Erstatningsreglene bidrar til å opprettholde problemet, ifølge forskere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

På grunn av høyt reintall og lave slaktevekter, forventer forskerne at produktiviteten vil være lav og tapene i reindriften store, også i årene som kommer. (Foto: Tor Tveito/ NINA)

Dette er et av funnene i en ny NINA-rapport om rovvilt og reindrift.

- Arbeidet vårt bekrefter at tapet av rein til rovdyr i Finnmark i stor grad består av dyr som det er grunn til å tro ellers ville dødd av sult.

Det sier Torkild Tveraa, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

- Fortsatt lav produktivitet

- Det er få friske dyr som blir rovdyrmat i Finnmark per i dag. Rovdyrene har derfor liten betydning for produktiviteten i reindriften, sier Tveraa.

Inntil reintallet går betydelig ned og slaktevektene tilsvarende opp, vil det trolig være rikelig tilgang på avmagrede og svake dyr for rovdyr i regionen, ifølge rapporten.

På grunn av høyt reintall, forventer forskerne at produktiviteten vil være lav og tapene store også i årene som kommer.

Ikke bærekraftig

Den nye rapporten presenterer resultater fra prosjektet ”Rovvilt og reindrift”.

Hvis rovdyr primært tar dyr som er svekket av sult eller andre forhold og som er forventet å dø uansett, er dette i litteraturen referert til som kompensatorisk tap.

Dagens kunnskap tilsier at store rovdyrskadeerstatninger som er knyttet til slike  kompensatorisk tap vil virke mot målsetningen om en økologisk bærekraftig reindrift, mener forskerne.

Tellekorpset. (Foto: Torkild Tveraa)

Mulige endringer i erstatningsreglene har nylig vært på høring og er nå til behandling i Miljøverndepartementet.

Kamp om maten

Flere rein i forhold til plass over de siste ti årene har resultert i større konkurranse om matressursene.

Økende konkurranse har ført til at reinen går ned i vekt gjennom vinteren, og et påfølgende økt behov for å gjenvinne kroppsreservene gjennom sommeren.

Dette medfører at flere av simlene prioriterer å legge på seg, framfor å få kalver, spesielt i år med sein sommer og lav planteproduktivitet.

- Få kalver og store erstatningssøknader er særlig gjeldene i år med sein sommer, lang vinter og dermed lav planteproduktivitet, sier han.

Forskerne ser også at antallet rein som blir dokumentert eller antatt drept av ørn, jerv og gaupe går opp etter år hvor reinen veier lite.

Powered by Labrador CMS