Framskritt krever faglig bredde

Rikshospitalets forskning på sensorer i menneskekroppen skal gi pasientene en bedre framtid og effektivisere helsevesenet. Til grunn ligger en tverrfaglig tilnærming som har vakt oppsikt langt utover landets grenser.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Framskritt innenfor klinisk behandling krever tverrfaglig forskning. (Foto: Cornelia Ruland)

Tenk deg at det skal utvikles en sensor som du skal ha inni kroppen for å måle blodsukkeret.

Denne sensoren sender signaler til din mobiltelefon som sender informasjonen videre til legens datamaskin.

Når verdiene fra målingen avviker fra ønsket nivå, sendes et signal til insulinpumpen din om å sende ut en dose som gjenoppretter balansen.

Er dette medisinsk forskning? Eller er det radiobølgeforskning? Er det materialforskning? Er det IKT-forskning, og i så fall med fokus på hardware eller software? Ja takk.

Fellesnevneren er at slike framskritt innenfor klinisk behandling krever en forskning med en faglig bredde som kombinerer flere ulike disipliner.

Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet er blitt et kraftsentrum for tverrfaglig forskning innenfor behandlingsmetoder som krever minimale inngrep i kroppen og som er muliggjort av høyteknologiske metoder.

I år iverksetter sykehuset et stort tverrfaglig prosjekt som er blitt kalt MELODY, som skal forske på og utvikle teknologi for trådløs kommunikasjon mellom medisinske apparater innenfor og utenfor menneskekroppen.

– Krever spisskompetanse

– MELODY er et godt eksempel på prosjekter der man bringer sammen grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon, og involverer mange fagdisipliner både i flerfaglig og tverrfaglig samarbeid.

– Det kreves spisskompetanse innen og på tvers av mange fagområder og samarbeid med industrien for å få tilgang til “state of the art”-teknologi, sier adm. direktør Arvid Hallén i Norges Forskningsråd.

MELODY ledes av Intervensjonssenteret i tett samarbeid med NTNU (Institutt for elektronikk og telekommunikasjon), Universitetet i Oslo (Institutt for informatikk) og Forsvarets forskningsinstitutt. Prosjektet har også 22 andre partnere i Norge og internasjonalt.

– I MELODY-prosjektet er IKT, nanoteknologi og materialteknologi viktige komponenter. Vi ser at det innenfor helsesektoren ligger et stort potensial til ny kunnskap og innovasjon ved å kombinere disse teknologiene, sier Hallén.

Offisiell åpning

Nylig var ledelsen i Norges forskningsråd og Rikshospitalet samlet på Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet for å markere at denne forskningen er blitt virkelighet og at et nytt prosjekt er i startgropen.

Intervensjonssenteret er knutepunktet for denne tverrfaglige forskningen, som Norges forskningsråd hittil har støttet med over 30 millioner kroner.

Deltakere på Intervensjonssenterets symposium: (F.v.) Adm. direktør Morten Reymert, Rikshospitalet, avd. leder Erik Fosse, Intervensjonssenteret, prosjektleder Ilangko Balasingham og adm. dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd.

Symposiet ble ledet av Erik Fosse, som er leder for Intervensjonssenteret, og Ilangko Balasingham, som er leder for MELODY-prosjektet.

Deltakerne på symposiet bestod ellers av medarbeidere fra organisasjoner som er tilknyttet MELODY: Rikshospitalet, NTNU, Universitetet i Oslo, Forsvarets forskningsinstitutt og Novelda.

Powered by Labrador CMS