Slik fikk de mindre nakkevondt: Kvinnelige ansatte ved Nordlandssykehuset i Bodø trener zumba. (Foto: Svein Barene)

Mindre nakkevondt med fotball og zumba

Fotball- eller zumbatrening sammen med jobbkolleger kan redusere smerter og ømhet i kroppen.

I 40 uker trente kvinnelige ansatte ved Nordlandssykehuset i Bodø på enten fotball eller zumba sammen. Samtidig undersøkte forskere effekten av treningen på muskelsmerte, arbeidsevne og selvopplevd fysisk anstrengelse på jobben.

Treningsgruppene holdt på i 1–2 timer hver uke, og ble sammenliknet med en kontrollgruppe etter henholdsvis 12 uker og 40 uker.

– Etter 12 uker ble det registrert en merkbar reduksjon i smerteintensitet i nakke- og skulderregionen hos deltakerne i begge treningsgruppene, mens det etter 40 uker kun ble registrert forbedring i smerteintensitet hos fotballgruppen, sier Svein Barene.

Han er førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark, men studien ble utført mens han var ansatt ved Universitetet i Nordland.

– Det ble også registrert en betydelig reduksjon i varigheten av smerter i nakke- og skulderregionen i begge treningsgruppene etter 40 uker, fortsetter Barene.

Ikke korsryggen

Studien fant ingen effekter på smerte i korsryggen verken etter fotball eller zumba. Bortsett fra en antydning til forbedring av arbeidsevne hos zumbagruppen etter 12 uker, viste studien heller ingen betydelige endringer på arbeidsevne eller selvopplevd fysisk anstrengelse i løpet av perioden.

Ifølge Barene har flere tidligere studier vist at fysisk aktivitet i form av spesifikke styrke- og tøyeøvelser kan redusere smerter i nakke- og skulderregionen, men ingen har tidligere dokumentert slike effekter etter fotball- eller zumbatrening.

– Sett i lys av at utgangssmertene hos deltakerne i studiene vi sammenlikner oss med ligger en del høyere enn i denne studien, er effektene på nakke- og skuldersmerter etter fotball og zumba ekstra interessant, sier Barene.

Han legger til at det derfor kan være gode gevinster å hente ved å legge til rette for ulike former for fysisk aktivitet i regi av arbeidsplassen for å forebygge fremtidige muskelsmerter i nakke- og skulderregionen i yrkesgrupper med høy forekomst av disse plagene.

Referanse:

Barene m.fl: Effects of the workplace health promotion activities soccer and Zumba on muscle pain, work ability and perceived physical exertion among female hospital employees, PLOS One, 10. desember 2014, doi: 10.1371/journal.pone.0115059.

Powered by Labrador CMS