Et NIVA-ledet prosjekt fikk nylig 13,7 millioner for å undersøke og utforske hvordan byer kan tilpasses mer nedbør.  (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Et NIVA-ledet prosjekt fikk nylig 13,7 millioner for å undersøke og utforske hvordan byer kan tilpasses mer nedbør. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Skal ruste norske byer mot mer regn

NIVA har, sammen med sterke partnere, fått 13,7 millioner fra Forskningsrådets BYFORSK-program, til prosjektet, «New Water Ways.»

Prosjektet skal undersøke og utforske hvordan rådende vannforvaltning i byer kan omdannes for å skape et vannsensitivt og klimatilpasset samfunn. Prosjektet beveger seg ut over dagens konvensjonelle urbane vannforvaltning (UWM), særlig for håndtering av overvann, noe som er aktualisert med økende frekvens og mengden nedbør som følge av klimaendringer.

– Vårt arbeid vil hjelpe norske byer til å være i førersetet ved overgangen til bærekraftig urban vannforvaltning; fra drenerte byer til grønne, levende, klimatilpassede og vannfølsomme byer, sier Isabel Seifert-Dähnn, forsker i NIVA og leder av prosjektet.

«New Water Ways» samler en mangfoldig gruppe partnere fra forskning, næringsliv og offentlig forvaltning i et felles løft for å løse vannrelaterte utfordringer i byene. Prosjektet legger til grunn en helhetlig tilnærming til dagens norske vannforvaltningssystemer. Deriblant vil forskere identifisere barrierer og potensielle utløsere for overgang til et vannsensitivt og klimatilpasset samfunn.

– Våre resultater vil komme til nytte for urbane vannforvaltere, bedrifter, akademia og allmennheten, avslutter Seifert-Dähnn.

Powered by Labrador CMS