Mikroskopisk pulver kan være et svært farlig våpen. I 2004 ble giftstoffet ricin funnet i senatet i USA. Ingen ble skadet. (Foto: Jonathan Ernst/Reuters)

Eldre eksperter mer bekymret for biologiske våpen

De eldste amerikanske ekspertene tror risikoen for at det skjer et stort angrep de neste ti årene er 65 prosent.

 

Farlige virus og dødelige bakterier som miltbrann kan ramme vel så hardt som andre våpen.

Eksperter mener at risikoen for at folk blir angrepet med slike biologiske våpen et eller annet sted i verden innen ti år er 58 prosent.

Det fant forskerne som spurte 59 amerikanere fra en rekke fagfelt, fra biologi og medisin til statsvitenskap og historie.

Uenige om trussel

Ekspertene hadde jobbet med å utarbeide retningslinjer om biologiske våpen for myndighetene. De hadde mellom tre og 45 års erfaring.

Deltakerne fikk først svare på spørsmål hver for seg, før de fikk se de andres svar og justere svarene sine.

De ble likevel ikke enige om hvor stor trussel biologiske våpen utgjør.

Biologer frykter minst

Biologene er mer avslappede enn de andre fagfolkene.

Mest bekymret er de over 50 år, som mener at det er 65 prosent risiko for at det skjer et stort angrep de neste ti årene. Ekspertene under 50 mente at risikoen var 46 prosent.

Et stort angrep har forskerne definert som at minst 100 personer blir skadet.

Angrepene kan komme fra et land, en terrorgruppe eller fra enkeltpersoner. Ekspertene tror det er mest sannsynlig at det vil være religiøst fanatiske personer som angriper. Også høyreekstreme og psykisk syke blir vurdert som trusler.

De ser det som lite sannsynlig at et land åpenlyst setter i gang biologisk krigføring, men at det ikke er usannsynlig at myndigheter gjennomfører skjulte angrep.

Klarer ikke å varsle

Det er blitt så lett å få tilgang til bakterier og virus at terrorister lett kan gjennomføre et angrep, mener noen av ekspertene. Andre konkluderer med at det er så komplisert å lage biologiske våpen at det trolig må et statsapparat til.

Det er vanskelig å forutse et angrep, og ekspertene har liten tro på at etterretningen kommer til å klare det de neste ti årene.

Det å spore biologiske våpen er i seg selv utfordrende. Ofte vet ikke myndigheter og eksperter hvem som har dem. Forskerne minner om at mange trodde Irak hadde biologiske våpen før Irak-krigen, men det viste seg ikke å stemme. Mens det ble antatt at Sovjetunionen, med tusenvis av våpenforskere, ikke hadde et slikt våpenprogram.

Forskning kan misbrukes til biologisk krigføring, men ekspertene synes det er vanskelig å avgjøre hvor grensen går for forskning på slike våpen, selv når forskningen blir gjort for å finne ut mer om biologiske våpen for å beskytte mot angrep.

Referanse:

Crystal Boddie mfl: Assessing the bioweapons threat. Science, vol. 349, nr. 6250, 21. august 2015. DOI: 10.1126/science.aab0713. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS