Klimaendringer gjør det vanskeligere å redde truede dyrearter

Forsøk på å redde verdens truede dyr skjer uten at man tar hensyn til klimaendringene. Det kan gjøre arbeidet nytteløst, viser ny forskning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Klimaforandringer er ikke tatt med i arbeidet med å redde den iberiske gaupen. Det kan bety at alt arbeidet er nytteløst. (Foto: Wikimedia commons)

Fakta

Den iberiske gaupen (Lynx pardinus) er verdens mest truede katteart, med bare 250 individer i naturen.

Gaupen er omkring en meter centimeter lang og veier 10–13 kilo.

Det finnes det bare to levedyktige bestander på hele den iberiske halvøya. Den ene i et naturreservat sør for Madrid, den andre i det sørligste Spania, på grensen til Portugal.

Gaupen er helt avhengig av kaniner som mat. Kaninene utgjør omkring 90 prosent av dietten.

Tidligere fall i bestanden av den iberiske gaupen har vært koblet til sykdomsforårsakede fall i bestanden av kaniner.

I 1960 var det hele 5000 gauper i naturen.

Den iberiske gaupen, Lynx pardinus, er verdens mest truede katteart, med bare 250 individer igjen i naturen.

Inntil videre har forsøk på å redde den kostet omkring 750 millioner kroner, som er brukt på avlsprogrammer og bevaring av naturlige leveområder.

Men arbeidet kan vise seg å være bortkastet.

Ny forskning viser nemlig at den iberiske gaupen vil dø ut innen utgangen av århundret med den vernestrategien som brukes i dag.

Det skjer fordi vernearbeid over hele verden ikke tar høyde for hvordan klimaendringene påvirker de truede dyrenes leveområder.

Men det er mulig å tredoble antallet av den truede katten i naturen.

– Klimaet er dynamisk. Noen leveområder blir uegnet for den iberiske gaupen i fremtiden, mens andre områder mer egnet. Derfor er man nødt til å ta med klimaet i planleggingen, forteller professor Miguel Bastos Araujo fra Københavns Universitets Biologisk Institut, Økologi og Evolusjon.

Resultatet av den nye forskningen er publiserrt i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Climate Change.

Modell viser at gaupen dør ut

Araujos forskningsgruppe har laget en matematisk modell for fremtidsutsiktene for en truet dyreart, hvor også klimaet og samspillet med andre dyr er inkludert.

Forskerne har tatt med at klimaendringene vil påvirke hvilke områder som vil egne seg for den iberiske gaupen og dens foretrukne føde – kaninen.

Mange av de områdene der gaupen lever i vil bli til ørken, mens nye områder lenger nord vil få gunstige betingelser for begge dyr.

Mulig å redde gaupen

Modellen illustrerer hvordan forskjellige tiltak har innflytelse på bestanden av den iberiske gaupen.

Uten vernearbeid vil katten dø ut allerede innen 2050, ifølge Aurajos modell. Vernearbeidet utsetter det til omkring århundreskiftet.

Men hvis arbeidet tar hensyn til effekten av klimaendringer, kan antallet katter økes fra 250 til 800.

(Foto: Wikimedia commons)

– Modellen gjør det mulig å lage en vitenskapelig basert strategi for bevaring av den iberiske gaupen. Gaupen må kunne oppholde seg i områder som er gunstige, der bestanden av kaniner er på et tilstrekkelig høyt nivå, forklarer Araujo.

Gjelder også for andre truede dyr

Modellen, som har tatt fem år å utvikle, kan ikke bare brukes til den iberiske gaupen. Den kan brukes på alle truede dyrearter.

Faktisk mener Araujo at alle verneprogrammer bør være klimasikre.

– Når folk søker om penger til å verne en dyreart, bør de etter min mening kunne demonstrere at de har tatt med klimaendringer i strategiene sine. Uten et blikk for klimaendringene, kan arbeidet vise seg å være fruktesløst, sier han.

Referanse:

Adapted conservation measures are required to save the Iberian lynx in a changing climate, Nature Climate Change, doi:10.1038/nclimate1954

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS