I den nye studien ble metoden brukt til å vurdere selv-rapportert lykke hos barn og ungdom med foreldre som enten er fysisk eller psykisk syke eller rusavhengige. (Illustrasjonsbilde: Shutterstock / NTB Scanpix)
I den nye studien ble metoden brukt til å vurdere selv-rapportert lykke hos barn og ungdom med foreldre som enten er fysisk eller psykisk syke eller rusavhengige. (Illustrasjonsbilde: Shutterstock / NTB Scanpix)

Denne metoden måler livskvalitet hos barn og unge

En ny studie viser at livskvalitet kan måles pålitelig hos barn og unge med foreldre som er syke eller rusavhengige.

Måleinstrumentet som ble brukt, kalles KIDSCREEN-27. Det er nemlig få studier på denne gruppen barn og unge med dette måleinstrumentet. Formålet med studien var å se om dette var et pålitelig måleinstrument for denne gruppen for å måle deres HRQoL.

– Resultatene tyder på at KIDSCREEN-27 er et pålitelig måleinstrument for denne gruppen barn og unge. Det kan også være nyttig både som en pekepinn på andre problemer, men også fordi livskvalitet er viktig i seg selv, forteller Kristine Amlund Hagen, forsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge - NUBU.

KIDSCREEN-27 er et instrument som måler HRQoL (health-related quality of life) og som kan være nyttig for å identifisere barn i risiko for å utvikle tilpasningsproblemer. Få studier har fokusert på HRQoL blant barn med syke eller rusmisbrukene foreldre, på tross av at det er en betydelig risikofaktor.

For sykdom hos foreldre påvirker særlig barn, siden barns evne til tilpasning er sterkt påvirket av foreldres evner til å ta vare på dem. Redusert evne og kapasitet hos foreldre kan ha en negativ påvirkning på barns psykososiale utvikling og livskvalitet.

Les hele saken på nettsidene til NUBU.

Powered by Labrador CMS