En notis fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress - les mer.

– Ved å delta i prosjektet får poliklinikkene tett oppfølging fra NKVTS gjennom et eget implementeringsprogram, sier psykolog og konstituert prosjektleder ved NKVTS, Erlend Høen Laukvik.
– Ved å delta i prosjektet får poliklinikkene tett oppfølging fra NKVTS gjennom et eget implementeringsprogram, sier psykolog og konstituert prosjektleder ved NKVTS, Erlend Høen Laukvik.

Jobber poliklinikken din kunnskapsbasert?

NKVTS har siden 2017 utviklet og bidratt til å implementere kunnskapsbasert behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) for voksne i spesialisthelsetjenesten. Nå søker de flere allmennpsykiatriske poliklinikker som vil delta i den nasjonale implementeringen av kunnskapsbaserte behandlingsmetoder for PTSD.

– Erfaringene har vært svært gode så langt. Behandlingsmetodene er godt tatt imot av terapeutene. De opplever metodene som gode og meningsfulle i poliklinisk behandling av pasienter med både PTSD og kompleks PTSD. Kliniske data tyder også på at behandlingen er effektiv, sier Karina Egeland, fungerende forskningsleder for seksjon for implementering og behandlingsforskning på NKVTS.

Det er indikasjoner på at kunnskapsbaserte behandlinger for PTSD blir underbrukt i norsk spesialisthelsetjeneste. Behandlere uttrykker ofte usikkerhet knyttet til om pasientene tåler traumefokusert eksponerende behandling, og om behandlingen kan være skadelig for visse pasientgrupper.

Prosjektet som NKVTS gjennomfører på oppdrag fra Helsedirektoratet, har siden oppstarten i 2017 implementert behandlingsmetodene Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy (EMDR) og Kognitiv terapi for PTSD (CT-PTSD) i 19 poliklinikker ved 17 distriktspsykiatriske senter (DPS).

– Nå vil vi ha med flere poliklinikker i prosjektet. For de klinikkene vi rekrutterer nå, er det oppstart i 2020 og tett oppfølging på implementeringen av metodene det påfølgende året etter oppstart, sier Egeland.

Les mer om saken på hjemmesidene til NKVTS

Powered by Labrador CMS