Multimedia: Torsken og trålmonsteret

VIDEO: Hvordan gjøre oppholdet i trålen så behagelig som mulig? To forskere ved Havbruksstasjonen nord for Tromsø er på saken.

Når trålen kommer, kan fisken bli stresset. Den prøver å rømme, og svømmer for livet. Og blir den fanget, er det trangt bak i trålen.

Stresset fisk har det ikke godt, og smaker ikke godt. Så hva kan gjøres?

På Havbruksstasjonen nord for Tromsø prøver Ragnhild Svalheim og Anders Karlsson på hver sin måte å finne ut av problemet.

Da jeg kom for å filme dem, hadde jeg regnet med å fange fisk i kamerabildet. Men nei.

Fisk bak et forheng

Forsøksfisken til Anders Karlsson svømte i en tunnel med kunstig vannstrøm bak et forheng. Vi måtte snakke lavt for ikke å forstyrre den.

Å trekke forhenget til side kom ikke på tale. Da ville fisken få panikk, og slite seg løs fra slangene og ledningene den var tilkoblet.

Prøver av blant annet blod og melkesyre fra en levende torsk skal gi Anders Karlsson kunnskap om hvordan fisken opplever stresset i trålen. (Foto: Arnfinn Christensen, forskning.no)

Flaskefisk

Ragnhild Svalheim hadde heller ingen fisk å vise meg i den store strømningstanken utenfor.

For å prøve oppsettet, brukte hun foreløpig brusflasker fylt med vann. De fløt med strømmen inn i forsøkstrålen. Ingen grunn til å bruke fisk, før forsøkene skulle i gang for alvor.

Brusflasker fylt med vann fungerer foreløpig som stand-in for levende fisk mens forsøksoppsettet i strømningskaret prøves ut. Når forsøkene kommer i gang, skal levende torsk svømme mot strømmen og havne i trålen. (Foto: Arnfinn Christensen, forskning.no)

Til gjengjeld har Ragnhild Svalheim en frodig strek. Tegningene hennes av den skremte torsken og trålmonsteret kom fra en presentasjon.

Nå har tegningene fått nytt liv i denne videoen. Bedre enn noen ekte fiskeopptak uttrykker de hva forskningen deres går ut på.

(Foto: (Tegning: Ragnhild Svalheim, NOFIMA/forskning.no))

Disse to forsøkene inngår i et større forskningsprosjekt, kalt CRISP: Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Pre-processing technology.

Prosjektet skal forbedre metodene i fiskeriene, alt fra kartlegging av hvor fisken er, via fangstmetoder til foredling og salg.

NOFIMA deltar i prosjektet sammen med mange flere norske forskningsinstitusjoner.

Lenker:

Nettsidene til Havbruksstasjonen på Ringvassøy nord for Tromsø. Stasjonen drives av NOFIMA og Universitetet i Tromsø.

Om CRISP fra NOFIMA

Powered by Labrador CMS