Ser synkende grunnvann fra satellitt

Satellittdata viser at grunnvannet i deler av India synker dramatisk, noe som kan føre til alvorlig vannmangel for 114 millioner mennesker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Grunnvannet synker i det nordvestlige India, viser data fra tysk-amerikansk satelittprogram. Bildet viser tradisjonelt landbruk i delstaten Rajasthan. (Foto: iStockphoto)

Advarselen om faren for vannmangel i deler av India er ikke ny. Blant annet har Verdensbanken advart mot at landet kan stå foran en vannkrise.

Nye satellittdata tyder på at grunnvannet synker år for år i deler av det nordlige India. Årsaken er etter alt å dømme menneskeskapt, og knyttet til at det pumpes opp for mye vann til blant annet vanning av åkre.

Forskere ved NASA har nå publisert nye beregninger av grunnvannsnivået over en periode på seks år i de tre indiske delstatene Rajasthan, Punjab og Haryana. Delstaten Haryana omfatter også hovedstaden Delhi. De tre delstatene ligger i det nordvestlige India.

Fire cm per år

Delstatene har lite nedbør. Ørken og halvørken preger landskapet i deler av regionen. Thar-ørkenen utgjør en stor del av Rajasthan.

Dataene viser at grunnvannet har sunket med fire centimeter per år, går det fram av en nylig publisert utgave av det vitenskapelige tidsskriftet Nature. Tallet er et gjennomsnitt for hele regionen.

Mengden av vann som har blitt borte tilsvarer det dobbelte av kapasiteten til Indias største magasin av overflatevann.

Vannsvikt

Bildet viser beregnet endring i grunnvann i India 2002-2008. Rødt viser nedgang mens blått viser økning. Økning i grunnvann i det sørlige India er knyttet til nedbørsmengder over det normale, mens nedbøren i nordvest var som normalt i perioden. (Illustrasjon: I. Velicogna/U.C. Irvine)

Forskerne advarer om at de 114 millioner innbyggerne i regionen kan oppleve svikt i tilgangen på vann.

NASAs hydrolog Matt Rodell, en av forskerne bak studien, mener at et av resultatene kan bli sammenbrudd i landbruksproduksjonen i regionen om ikke det settes i verk tiltak.

I studien er satelittdata kombinert med ulike modeller for beregning av tilførsel av vann fra overflaten og ned i grunnen. Den synkende vannstanden kan ikke forklares med redusert nedbør eller andre faktorer, skriver forskerne.

Resultatet fra studien er i tråd med anslag fra indiske myndigheter som tilsier at reservene med grunnvann i det nordvestlige India brukes raskere enn de fornyes.

Gravitasjon

Kartet viser indiske myndigheters beregninger av hvilke delstater som mister grunnvann. Rødt indikerer nedgang, blått økning. De tre delstatene i studien basert på GRACE-data er avmerket. (Illustrasjon: NASA/Matt Roddell)

Det tysk-amerikanske programmet Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) kan registrere hårfine endringer i jordas gravitasjon, noe som igjen kan indikere endringer i forekomst av grunnvann.

Når en skal anslå dybden av grunnvannet i en region, er dataene fra GRACE-programmet et alternativ til grunnvannsboringer.

Programmet, som omfatter to tvilling-satellitter, er et samarbeid mellom NASA og den tyske romfartsorganisasjonen DLR.

Variasjoner i jordas gravitasjon måles som innbyrdes avvik i banene til de to satellittene. Les mer om GRACE-programmet og måling av grunnvann her.

Forskerne medgir at det er en begrensning at studien kun har sett på utviklingen i perioden 2002 til 2008, men mener likevel at dataene viser tydelig at bruken av grunnvannet i regionen ikke er bærekraftig.

Referanse:

Matthew Rodell, Isabella Velicogna og James S. Famiglietti: “Satellite-based estimates of groundwater depletion,” Nature 20. august 2009.

Powered by Labrador CMS