– Forskning viser at 22 til 24 grader er den optimale temperaturen for et arbeidsmiljø, sier forsker.

Å slå ned varmen på skolen kan gå utover elevenes læring

Forskere understreker at det er viktig med lufting og varme klær når temperaturen senkes.

Det kan gå utover læringen på skolen og produktiviteten på arbeidsplassene om temperaturen senkes.

– Lave temperaturer kan gi lavere komfort, og det kan påvirke jobb og læring, forteller Peder Wolkoff, som er tidligere professor i innendørs luftkvalitet og helse.

Han henviser til sin egen oversiktsstudie fra 2021 som går gjennom effekter på helse og arbeidsprestasjon ved blant annet ulike temperaturer.

– Forskning viser at 22 til 24 grader er den optimale temperaturen for et arbeidsmiljø. Lavere temperaturer kan føre til ubehag for noen, fortsetter Wolkoff, som er tilknyttet Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark.

Og det kan altså ramme produktivitet og læring. Wolkoff understreker imidlertid at det ikke har blitt forsket på effektene av lavere temperaturer spesifikt hos skolebarn.

Også Bjarne W. Olesen, leder av DTUs Internationale Center for Indeklima og Energi, forteller at lavere temperaturer kan påvirke læring og produktivitet.

Men han legger til at mer klær løser det meste.

– For hjernens yteevne handler det ikke så mye om temperaturen, men om folk er tilpasset. Når man ikke har det komfortabelt, er det vanskelig å konsentrere seg. Det samme kan gjelde støy eller for høy temperatur, sier han.

– Fingrene kan bli stive, og det kan gå utover produktiviteten hvis man sitter på et kontor eller i et klasserom.

Kvinner føler de lavere temperaturene mer enn menn

En studie fra Southern California University viste at kvinner hadde et større fall i produktiviteten enn menn når temperaturen ble satt ned.

I studien deltok 543 personer som skulle utføre ulike oppgaver i romtemperaturer mellom 16 og 32 grader.

Forsøket viste at det var en betydelig svekkelse i kvinnenes testscore og produktivitet når temperaturen falt under 21 grader.

Selv om studien – ifølge Bjarne W. Olesen – kan diskuteres, og eksponeringen var kortvarig, stemmer resultatene med professorens erfaringer.

Vær ekstra oppmerksom på helsen

For å forebygge virussmitte bør vi være spesielt oppmerksom på tre ting:

  • Lufting
  • Luftfuktighet
  • Og – igjen – riktig påkledning

Ifølge Peder Wolkoff øker risikoen for infeksjon med influensa eller korona når det er kaldere, siden virus overlever bedre ved lavere temperaturer.

Men luftfuktighet er også viktig. Det har vist seg at influensavirusdråper elsker kald og tørr luft – de spres bedre og overlever lenger. Jo lavere luftfuktighet, desto høyere risiko for smitte. Det kan man lese mer om i Peder Wolkoffs artikkel.

Den kaldere luften kan også ha en indirekte virkning på virussmitte siden kald luft føles mer frisk, og da kan man glemme å lufte, legger Olesen til. Lufting er viktig for å fjerne virus fra luften.

Olesen gir følgende råd: – Sett opp vinduene i pausene slik at man får luftet godt, sier han. – Og pass på å ha varme klær så du kan holde ut både luftingen og de lave temperaturene.

Referanser:

Peder Wolkoff mfl.: Health, work performance, and risk of infection in office-like environments: The role of indoor temperature, air humidity, and ventilation. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 2021. DOI: 10.1016/j.ijheh.2021.113709

Tom Y. Chang og Agne Kajackaite: Battle for the thermostat: Gender and the effect of temperature on cognitive performance. Plos One, 2019. DOI: 10.1371/journal.pone.0216362

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS