Hode og kropp blir trykket sammen når det lille barnet passerer gjennom fødselskanalen. En fødsel er en hard opplevelse, men er det traumatisk? (Foto: passpun / Shutterstock / NTB scanpix)

Er det traumatisk å bli født?

Spør en forsker: En fødsel kan være traumatisk for mor, men blir det lille barnet også påvirket psykisk?

Du ligger fastklemt i en smal kanal med hodet først. Du kan ikke trekke pusten, og i perioder får du ikke nok oksygen. Du kjemper og vrir deg for å slippe løs, men kommer ingen vei, og du aner ikke hva som skjer med deg.

Det høres ganske traumatisk ut, men blir en baby psykisk påvirket av å bli født? Det vil en leser gjerne vite.

«Jeg har fundert over om et barn, rent psykisk, blir påvirket under en fødsel. En fødsel kan være traumatisk. Jeg tenker spesielt på kvinnens smerte og kanskje roping. Siden barnet først ligger trygt i morens mage, må det være en nokså traumatisk opplevelse?» skriver han i en e-post.Vi har sendt spørsmålet videre til en traumeforsker og en psykolog, som forsker på hukommelse. De er faktisk litt uenige om svaret.

Kan ikke huske fødselen

Søren Risløv Staugaard, seniorforsker ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universiteti Danmark, er tilknyttet CON AMORE-centret, som med støtte fra det danske Grunnforskningsfondet forsker på hukommelse.

Han er ikke i tvil om at en voksen ville fått et traume av å oppleve det et spedbarn opplever under fødselen. En voksen kan forstå og reflektere over opplevelsen, og det er nødvendig for at noe skal kalles et traume.

– Spørsmålet er hvor bevisst babyen er om hva som skjer. Det skjer masse ting som kan være både stressende og smertefullt for babyen når den blir født. Men for å kalle det traumatisk eller si at det kan gi et traume, så krever det at babyen kan huske det senere og forstå hva som skjedde. Jeg tror ikke at en baby kan huske fødselen, sier han.

Definisjonen på et traume

Ask Elklit, som er professor ved Videnscenter for Psykotraumatologi ved Syddansk Universitet, skisserer først definisjonen på et traume.

Et traume knytter seg til en opplevelse der man selv eller noen i nærheten har opplevd noe livstruende, eller ens fysiske eller psykiske integritet har blitt angrepet – for eksempel å bli holdt fanget.

– Å bli klemt ut gjennom fødselskanalen er jo virkelig en opplevelse av å bli holdt fanget. Barnet kan også oppleve at det holder på å dø hvis det har tatt lang tid. Noen barn blir naturligvis traumatisert ved fødselen, sier Elklit.

Man kan jo ikke spørre den nyfødte

Søren Risløv Staugaard er enig i at en fødsel kommer inn under definisjonen på et traume. Han understreker likevel at et traume også krever en psykisk reaksjon i form av redsel eller hjelpeløshet.

– Det har ikke det lille barnet, sier han.

Det er likevel ikke uvanlig at babyer som har vært gjennom en veldig lang og vanskelig fødsel, er mer vanskelige og gråter mer.

– Da kunne man kanskje kalle det en traumatisk opplevelse, sier han.

Den store utfordringen er at vi ikke kan spørre babyene hvordan de har det.

Derfor er det vanskelig å vite om fødselen er traumatisk, men at spedbarnet bare reagerer på en annen måte enn en voksen, som kan reflektere over opplevelsen, eller om opplevelsen ikke er traumatisk nettopp fordi det nyfødte barnet ikke kan reflektere.

Teori: Fødselen former hvem vi blir

Under en fødsel hjelper barnet selv til med å bli født. Det spreller og sparker med beina for å komme ut. Men ved en lang og komplisert fødsel kan barnet kanskje oppleve å kjempe forgjeves, forteller Ask Elklit.

– Det finnes teorier om at fødselen er med på å forme hvordan du blir som menneske. Hvis du for eksempel har kjempet så lenge i fødselskanalen at du til slutt har gitt opp, vil det kanskje prege deg senere, sier han.

– Og motsatt: kommer barnet ut forholdsvis lett, får det kanskje en grunnopplevelse av å kunne klare et vanskelig hinder og få det bra etterpå.

Han forteller at den tsjekkiske psykiateren Stanislav Grof på 1960-tallet ga pasienter LSD for å la dem bearbeide sin egen fødsel.

Den ideen kjøper ikke Søren Risløv Staugaard.

– Noen psykoanalytikere mener at fødselen er det første traumet i livet. Men babyen husker ikke det som skjer under fødselen, sier han.

Naturen sikrer at vi ikke traumatiseres

Peter Krøjgaard forsker på spedbarns kognitive utvikling. Han har ikke tid til å gå dypere inn i spørsmålet omkring traume eller ikke traume, men sier:

– Det korte svaret er at det er traumatisk å bli født. Det er det tidspunktet i hele livet med den høyeste forekomsten av adrenalin i kroppen. Adrenalinnivået er ekstremt høyt hos det nyfødte barnet. Men det er også en del av livet. Det er ikke noe man skal forsøke å unngå.

Søren Risløv Staugaard kjenner godt til målingene av adrenalin og hjerteslag hos nyfødte.

– Det tyder jo på at barnet er stresset. Men det forstår ikke opplevelsen og kan ikke reflektere over den etterpå, så jeg vil ikke kalle det traumatisk. Naturen har innrettet det slik at barnet slipper fra denne opplevelsen uten traumer, ved å sikre at barnet ikke forstår det og husker det, sier han.

Alle tre forskere synes at spørsmålet om hvorvidt fødselen er traumatisk eller ikke, er veldig spennende, selv om det er vanskelig å gi et klart svar.

– Det kunne være veldig interessant å undersøke om babyer som har opplevd en spesielt lang eller komplisert fødsel, er preget av det senere i livet. Det kunne jeg godt ha tenkt meg å undersøke hvis noen ville gi penger til det, sier Elklit.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS