Miljøfaktorer kan spille viktig rolle i MS

En studie av utbredelsen av Multippel sklerose (MS) på Sardinia viser mange likheter med funn fra forskning på sykdommen i Norge.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

'Fra Alghero, nordvestkysten på Sardinia. Ny forskning fra UiB viser at det er store likhetstrekk mellom forekomst og utbredelse av MS her og i Norge. (Foto: istockphoto.com)'
"Fra Alghero, nordvestkysten på Sardinia. Ny forskning fra UiB viser at det er store likhetstrekk mellom forekomst og utbredelse av MS her og i Norge. (Foto: istockphoto.com)"

- Resultatene taler for at miljøfaktorer spiller en sentral rolle i forekomsten av MS, sier forsker Maura Pugliatti.

- På Sardinia har det vært en stor økning av mennesker med MS i perioden mellom 1965 og 1999. Det er også funnet et såkalt “hot spot”-område der forekomsten er høyere enn på resten på øya, sier Pugliatti.

Hun avsluttet nylig sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen. Den handler om utbredelsen av MS på Sardinia, hvor det er uvanlig mange mennesker med sykdommen.

Hvordan omfanget av MS har endret seg over tid, og den geografisk ulike forekomsten av lidelsen, har vært to sentrale spørsmål.

Miljøfaktorer er viktigst?

I studiene er det også funnet et “space-time cluster”. Dette innebærer at individer som er født omtrent samtidig, og har utviklet MS, har bodd nærmere hverandre enn det som kunne forventes i forhold til en tilfeldig fordeling.

- Resultatene taler for at miljøfaktorer spiller en sentral rolle i forekomsten av MS, og at slike faktorer kan være viktigere enn genetisk arv for å forklare hvorfor mennesker utvikler sykdommen, sier Pugliatti.

MS rammer sentralnervesystemet hos unge voksne, og kan resultere i alvorlig grad av uførhet og nedsatt livskvalitet.

Årsaken til sykdommen antas å skyldes et samspill mellom miljøfaktorer og individets genetiske anlegg, men det er fortsatt usikkerhet omkring mer konkrete årsaker.

'Maura Pugliattis forskning viser at miljøfaktorer kan spille en sentral rolle i forekomsten av MS. - Dette er et viktig bidrag i arbeidet med å finne ut mer om årsakene til MS, hevder hun.'
"Maura Pugliattis forskning viser at miljøfaktorer kan spille en sentral rolle i forekomsten av MS. - Dette er et viktig bidrag i arbeidet med å finne ut mer om årsakene til MS, hevder hun."

Interessant for Norge

- Norge er i verdenstoppen når det gjelder forekomst av MS, og på Vestlandet er andelen mennesker med sykdommen spesielt høy, sier Trond Riise ved Institutt for samfunnsmedisinske fag.

- Funnene på Sardinia er svært interessante, og også overraskende, da de tyder på like utviklingsmønstre av MS i Italia og Norge. Resultatene kan dermed hjelpe oss med å konkretisere årsakene til at sykdommen utvikles.

Både “space-time cluster”, “hot spot”- områder, økningen i sykdommen gjennom de siste 35 år og økningen i sykdommen blant kvinner er likhetstrekk i Norge og Sardinia.

Det gjør at man kan utelukke en del hypoteser, og samtidig vurdere nye årsakssammenhenger. Fra før av er det kjent at enkelte grupper og områder er lite utsatt for sykdommen. For eksempel er det svært få samer som utvikler MS.

Tradisjonelt sett har man antatt at MS har en geografisk nord- sør sammenheng, med svært liten forekomst av sykdommen rundt ekvator, og økende mot sør og nord. Dette gjør funnene på Sardinia ekstra interessante.

- Denne hypotesen er svekket av forskningen på Sardinia. Data fra studier av Norge støtter heller ikke opp om denne antatte sammenhengen, sier Riise.

Røyking og MS

- Det faktum at kvinneandelen med MS øker kan bety at røyking er en årsak til sykdommen, men dette er bare en av mange hypoteser, sier Riise.

Den eneste store forskjellen i funnene mellom de to landene er at “space-time cluster” finner sted i alderen 15-19 år i Norge mens dette ble funnet blant 1-3 åringer på Sardinia.

- Årsakene til denne ulikheten kan være ulike geografiske miljøfaktorer og forskjellige vaksineringsprogram for barn, sier Riise.

Det er allerede startet et internasjonalt forskningsprosjekt der Norge, Sverige, Serbia, Italia, Tyskland, USA og Canada deltar. Pugliatti skal i en post-doc-stilling ved UiB være en del av prosjektet som jobber med å finne ut mer om årsakene til MS i ulike deler av verden.

Powered by Labrador CMS