Amalgamfyllinger ikke roten til alt ondt

En medisinsk metodevurdering utført av Kunnskapssenteret, gir ingen klare bevis for at amalgamfyllinger er årsaken til helseplager hos enkelte pasienter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kvikksølvbelastninger hos mennesker er i hovedsak knyttet til kosthold og amalgamfyllinger.

Mange mener at de har fått ulike helseplager på grunn av slike fyllinger, og det er uenighet om hva slags påvirkning dette tungmetallet kan ha på mennesker.

Det har vært publisert flere rapporter opp gjennom tidene hvor pasienter oppgir et bredt spekter av plager som de mener skyldes dette tannfyllingsmateriale.

Det kan dreie seg om generelle symptomer, men også småsår eller andre endringer i munnslimhinnen som de mener har sammenheng med amalgamfyllingene.

Ingen gode vurderinger

Rapporten som Kunnskapssenteret har gjort er basert på litteraturgransking med en ekstern utredningsgruppe.

I alt 17 studier av tilstrekkelig kvalitet ble inkludert i denne medisinske vurderingen. Det ble ikke funnet kontrollerte studier som omhandler effekten av å fjerne amalgamfyllinger.

De fleste av studiene i Kunnskapssenterets metodevurdering dreier seg om oppfølging av pasienter etter utskifting av amalgamfyllinger.

Disse omhandler lokale symptomer eller sår eller andre endringer i munnslimhinnen.

To studier er rent eksperimentelle studier på personer uten symptomer eller andre helseplager.

Utredningsgruppen fant ingen gode studier som vurderer om det kan være en sammenheng mellom amalgamfyllinger og spesifikk sykdom.

Bredt spekter

Pasienter som mente at de hadde lokale og generelle helseplager på grunn av sine amalgamfyllinger rapporterte om et bredt spekter av plager.

To norske publikasjoner viser til en spørreundersøkelse av pasienter og en representativ kontrollgruppe.

Den ene studien viser at pasientene hadde mindre intense symptomer etter å ha skiftet ut amalgamet i tennene, men at de fortsatt var høyere enn i kontrollgruppen.

Mange av plagene som disse pasientene rapporterer betegnes ofte som nevrologiske eller psykosomatiske symptomer.

De samme plagene rapporteres også ved flere andre lidelser. Gode studier som tar i bruk psykologiske tester for å måle endringer i slike symptomer etter utskifting av amalgam, ble ikke funnet.

Få kvalitetsstudier

Utredningsgruppen konkluderer med at kvaliteten på de inkluderte studiene om effekten av utskifting av amalgamfyllinger er lav.

"Seniorforsker i Kunnskapssenteret Lise Lund Håheim har vært prosjektansvarlig for rapporten om helseeffekter ved å skifte ut amalgamfyllinger."

Hovedpunktene fra studiene er at såkalte kontaktlesjoner i munnen, det vil si sår i munnslimhinnen som er i nær kontakt med amalgamfylling, forsvinner i stor grad når man fjerner amalgamet i tennene.

Ved lesjoner som strekker seg utover eller utenfor kontaktområdet i munnslimhinnen, var effekten av å fjerne fyllingene mindre tydelig.

Pasienter som mente at de hadde store plager av sine amalgamfyllinger rapporterte om færre plager etter utskiftingen, men de hadde fortsatt flere plager enn kontrollgruppen.

Ved å skifte ut amalgamet i tennene, økte utskillingen av kvikksølv - for så å bli varig redusert. Studier kunne ikke vise til endring i nyrenes funksjon ved utskifting av amalgam hos friske personer.

Powered by Labrador CMS