Leger hører ikke om narkoseoppvåkninger

Britiske og irske leger oppgir at én av 15 000 pasienter plutselig våkner på operasjonsbordet. Det er flere som ikke sier ifra, mener norsk ekspert.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Selve skrekken: De som våkner kjenner som regel ingen smerte, men det betyr ikke at det ikke er traumatisk. (Foto: Colourbox)
Selve skrekken: De som våkner kjenner som regel ingen smerte, men det betyr ikke at det ikke er traumatisk. (Foto: Colourbox)

Å våkne på operasjonsbordet mens legene fortsatt arbeider inne i magen din, uten at du kan si ifra, kan være svært traumatisk.

Heldigvis er risikoen for at det skal skje liten. De lærde strides imidlertid om hvor liten. En ny undersøkelse fra Storbritannia setter tallet langt lavere enn tidligere beregninger.

De har spurt anestesileger rundt omkring i landet, og funnet ut at legene kun har opplevd ett tilfelle av slik våkenhet per 15 000 operasjoner med full narkose.

En oversiktsartikkel publisert i 2010 i Tidsskriftet for Den norske legeforeningen viste til høyere tall. Ifølge den artikkelen våkner én av 650 pasienter.

Hvem har rett?

– Det er ikke slik at legene alltid får tilbakemelding om at en pasient har opplevd å våkne på deres operasjonsbord, sier Johan Ræder, anestesilege ved Oslo universitetssykehus og professor II ved Universitetet i Oslo.

– Dermed er det heller ikke så overraskende at tallene er lavere enn i andre studier. Om du skal ha et riktig tall for hvor mye dette faktisk foregår, må du spørre alle pasientene.

Ikke alle vil melde fra

Det er to britiske og irske foreninger for anestesileger som har tatt initiativ til undersøkelsen, etter at det har kommet frem at mange briter er redd for å våkne fra narkosen før operasjonen er ferdig.

I undersøkelsen ble alle senioranestesiologer ved offentlige sykehus i Storbritannia spurt, og over 80 prosent av dem svarte på henvendelsen. Det var fra disse svarene at foreningene har kommet frem til en risiko på én av 15 000 – det vil si 0,15 promille.

I en pressemelding spekulerer forskeren som er ansvarlig for studien, professor i anestesiologi Jaideep Pandit ved Oxford University Hospitals, i forskjellige årsaker til at tallene er så mye lavere enn det andre undersøkelser har vist.

Legenes utdanningsnivå, forskjellig følsomhet for legemidler og forskjellige rapporteringsrater er mulige årsaker han kan se for seg.

Johan Ræder (Foto: UiO)
Johan Ræder (Foto: UiO)

Johan Ræder heller mot det siste.

– Om du skal finne riktig anslag, må du velge deg ut noen tusen pasienter på forhånd. Så må du spørre hver og en av dem om de våknet, og om hva de opplevde for å kontrollere at de faktisk ikke bare drømte, sier han.

– Det er nok ikke slik at legene i denne studien lyver, men du får bare ikke tilbakemelding fra alle. Noen opplever det ikke som så ubehagelig å våkne, noen sier det bare til venner eller de tror de har drømt det. Vi leger får ofte ikke høre om det med mindre det er veldig alvorlig.

Et par pasienter våkner hvert år

Ræder forteller at det å våkne under narkose var vanligere for 20 år siden. Den gangen var det kanskje så mange som én av 100 som våknet.

Bedre medisiner, og bedre kunnskaper om hva som skjer med oss når vi er narkose, har senket risikoen betraktelig.

– En av de største studiene på dette er fra Sverige. I den ble mer enn 11 000 pasienter spurt om de hadde vært våkne i løpet av sin operasjon, og forskerne fant at det hadde skjedd for omtrent én av 2000, eller 0,5 promille. Australske forskere fant tilsvarende tall i en stor undersøkelse derfra, sier Ræder.

0,5 promille er ikke så mye, men det er mer enn én av 15 000. Og det er ikke null.

– Det er nok noen pasienter som opplever å våkne hvert år i Norge, og det kan oppleves som veldig angstfylt, sier legen.

Psykisk mer enn fysisk vondt

Man kan få psykiske problemer av å våkne under en operasjon, særlig om ingen tror på at det skjedde. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Man kan få psykiske problemer av å våkne under en operasjon, særlig om ingen tror på at det skjedde. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Som regel er det den psykiske belastningen som er størst for de som våkner på operasjonsbordet. Pasientene som har opplevd det forteller nemlig sjelden om å ha kjent smerte.

Det er også naturlig, for smerte vises ved at blodtrykket og pulsen stiger, og de fysiske prosessene overvåkes av anestesilegen.

Om blodtrykket eller pulsen stiger, vil legen som regel oppdage det og gi mer bedøvelse eller narkose.

Det er heller ikke farlig, fysisk sett, om man våkner, fordi de viktige funksjonene i kroppen uansett er overvåket under narkose.

– Det å våkne, kan imidlertid oppleves som vanskelig fordi man ikke kan røre seg og si ifra, og man blir ofte redd for om man kommer til å få vondt. Dessuten kan det være ekstra belastende dersom man forteller om det og ikke blir tatt på alvor. Da kan det gi psykiske problemer, sier Ræder.

Kun risiko ved bruk av muskelavslappende

Du kan ikke våkne fra enhver narkose. Det er bare dersom det brukes muskelavslappende stoffer at noe slik kan skje, forteller Ræder:

– Hvis man ikke bruker muskelavslappende, vil legen alltid se det om du er i ferd med å våkne. Da vil du begynne å røre på deg, på samme måte som du grynter og vrir litt på deg når noen forsøker å vekke deg, før du er bevisst på det. Akkurat det samme skjer under narkose, og det beskytter deg, sier han.

– Men med muskelavslappende stoffer vil ikke de som er i rommet oppdage at pasienten er våken, fordi han eller hun ligger helt stille – man kan ikke røre på seg, og ikke åpne øynene.

Ræder anslår at under halvparten av operasjoner på norske sykehus gjennomføres med bruk av muskelavslappende stoffer.

Hjelper ikke alltid å spørre

For å sikre enda bedre at en pasient ikke vil våkne, for eksempel dersom han eller hun har opplevd det før og nå skal opereres på nytt, kan legene koble opp hjernen til en forenklet EEG-maskin.

EEG måler hjerneaktiviteten din, og vil gi legen en poengscore som viser hvor dypt du sover. Nærmer du deg terskelen for våkenhet, vil legen gi deg mer narkose.

Lær mer om elektriske hjernesignaler og EEG i videoen under:

– Bør man innføre en regel om at man alltid spør pasientene om de var våkne etter en operasjon?

– Man gjør som regel det, de spør på oppvåkningen om du har hatt det bra, om du har sovet godt og så videre. Men et av problemene er at mange ikke husker at de var våkne før det har gått noen dager, sier Røder.

Halvparten av deltagerne i den svenske studien svarte nei på spørsmål om de var våkne under operasjonen da de ble spurt samme kveld. En dag eller to senere husket de imidlertid godt å ha våknet. 

– Dette skjer såpass sjelden at vi ikke kan ringe hjem og spørre alle om de har våknet. Det er viktigere at vi har som regel at pasientene alltid skal få komme inn og snakke med noen fra operasjonsteamet hvis de har opplevd dette og det var skremmende, avslutter Ræder.

Kilde:

J. Pandit m.fl. (2013) A national survey of anaesthetists (NAP5 Baseline) to estimate an annual incidence of accidental awareness during general anaesthesia in the UK. Anaesthesia, publisert på nett 11. mars 2013

S. Fasting (2010) Risiko ved anestesi Tidsskrift for Den norske legeforening, publisert 11. mars 2010

Powered by Labrador CMS